คอลัมน์ข่าวสั้น: กกต.แจงไม่คำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ใหม่

ข่าวทั่วไป 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ไทยโพสต์ * สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารชี้แจง อธิบายตามข้อกฎหมาย ว่าผลการเลือกตั้งซ่อมที่เขตเลือกตั้งที่ 5 จ.นครปฐม ไม่ต้องคำนวณจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ ด้วยเพราะเป็นการจัดการเลือกตั้งที่มีการลาออกจากตำแหน่ง ไม่ใช่เพราะการจัดการเลือกตั้งด้วยสาเหตุการเลือกตั้งที่ไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงไม่มีผลกระทบต่อการคำนวณ ส.ส.ของแต่ละพรรคการเมืองจะพึงมีแต่อย่างไร โดยอ้างอิงข้อกฎหมายของรัฐธรรมนูญ มาตรา 94 วรรคสอง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มาตรา 131 วรรคสาม และวรรคสี่ ที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคิดคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อไปหลังวันเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วไป

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ