คอลัมน์WHAT'S ON: ชมฟรี เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 15

ข่าวทั่วไป Saturday November 2, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า สสวท. ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และหน่วยงานหลัก ร่วมจัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 หัวข้อ ฮุมโบลด์ทและสายใยแห่งชีวิต (Humboldt & THE WEB OF LIFE) ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน-23 ธันวาคม 2562 เพื่อกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และสร้างความตระหนักในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้เยาวชนไทย โรงเรียน เยาวชน และผู้สนใจชมฟรี ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ชั้นดีจากนานาประเทศทั่วโลก ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 16 แห่งทั่วประเทศ และศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี ติดต่อดูรายละเอียดที่ https://sciencefilm.ipst.ac.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ