ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ข่าวทั่วไป 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้การต้อนรับคณะ จำนวน 4 คณะ 659 คน ได้แก่ 1.โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 2.โรงเรียนวาณิชย์นุกูล อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 3.โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 4.โรงเรียนเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ โดยนั่งรถรางเยี่ยมชม งานศึกษาและพัฒนาด้านเกษตรกรรม กิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า งานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ งานส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว เพื่อจะได้นำความรู้ได้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลในหน่วยงาน สถาบัน ชุมชน และครอบครัวต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ