เปิดช่องเอ็กซิมแบงก์ ประกันเสี่ยงการเมือง

ข่าวเศรษฐกิจ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ทำเนียบฯ * "ครม." ไฟเขียวร่างกฎกระทรวงเปิดช่องเอ็กซิม แบงก์ลุยรับประกันความเสี่ยงทางการเมือง หวังส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการลงทุนอย่างมั่นใจ นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับประกันความเสี่ยงทางการเมือง ตาม พ.ร.บ.ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ที่ได้ให้อำนาจธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) หรือเอ็กซิมแบงก์ ขยายขอบเขตการให้บริการด้านการรับประกันความเสี่ยงทางการเมืองในการลงทุนในต่างประเทศ และการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ลงทุนและธนาคารของผู้ลง ทุน ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับประ กันความเสี่ยงทางการเมือง

โดยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ได้แก้ไขเพิ่มเติมนิยามคำว่ากรม ธรรม์ ให้หมายรวมถึงกรม ธรรม์ประกันความเสี่ยงทาง การเมือง ที่ ธสน.ออกให้แก่ผู้ลงทุนหรือธนาคารของผู้ลงทุน พร้อมทั้งกำหนดให้ ธสน.รับประกันความเสี่ยงทางการเมืองแก่ผู้ลงทุนหรือรับประกันความเสี่ยงในการให้สินเชื่อของธนาคารของผู้ลงทุน สำ หรับความเสียหายจากการไม่ ได้รับชำระคืนเงินกู้จากผู้ลงทุน เนื่องมาจากความเสี่ยงทาง การเมือง.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ