ชง.ครม.เคาะลงทุนแสนล้าน

ข่าวเศรษฐกิจ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ผุด'มอเตอร์เวย์'รับWEC ไร้แววบางใหญ่-กาญจน์ ราชดำเนิน * คมนาคมลุยชง ครม.สัญจร เคาะลงทุน 1 แสนล้านบาท ลุยผุดมอเตอร์เวย์ใหม่ 3 เส้นทาง กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี รองรับระเบียงเศรษฐกิจฝั่งตะวันตก นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า การประ ชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร (ครม.สัญ จร) ในวันที่ 11-12 พ.ย.นี้ จะมีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่จังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานไปพิจารณาเรื่องของแผนงานตามพื้นที่ พร้อม ดำเนินการควบคู่ไปกับการหามาตรการลดค่าครองชีพให้กับประ ชาชน โดยมีกรอบระยะเวลา 3-6 เดือน พร้อมกำชับให้รีบนำมาเสนอ เร็วที่สุด ตลอดจนสรุปแผนพัฒนา แนวระเบียงเศรษฐกิจฝั่งตะวันตก (Western Economic Corridor : WEC) ก่อน ครม.สัญจรจะลงพื้นที่ บรรยายใต้ภาพ ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมระบุว่า ในการประชุม ครม.สัญจรครั้งนี้ กระทรวงคมนาคม ได้เตรียมเสนอโครงการเบื้องต้นด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบ่งเป็นโครงข่ายทางบก จ.กาญจนบุรี ประ กอบด้วย การศึกษาโครงข่ายถนน เชื่อมเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐ กิจฝั่งตะวันตก (Western Econo mic Corridor : WEC) ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี งบประมาณ 22,000 ล้านบาท รวมถึงแผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ได้แก่ โครงการมอเตอร์เวย์สาย M81 นครปฐมชะอำ วงเงิน 80,000 ล้านบาท ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) เตรียมเสนอ ครม. มีแผนสร้างปี 2564-2567

นอกจากนี้ ยังเตรียมพิจารณา และเร่งรัดโครงการมอเตอร์เวย์ ตามแผนการพัฒนาปี 2570-74 อีก2 เส้นทาง ได้แก่ สาย M52 สุพรรณ บุรี-ชัยนาท และ M92 สุพรรณบุรีนครปฐม ซึ่งรูปแบบโครงการจะ เป็นเช่นเดียวกับโครงการมอเตอร์ เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี ซึ่งมีกำหนดการเปิดใช้ในปี 2568

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการ ประชุม ครม.วันที่ 6 พ.ย.ที่ผ่านมานั้น ไม่มีการพิจารณาอนุมัติงบ ประมาณค่ากรรมสิทธิ์ที่ดินโครง การทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางใหญ่-กาญจน บุรี ระยะทาง 96 กิโลเมตร วงเงินก่อสร้าง 12,032 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) ได้ระบุว่า การก่อ สร้างโครงการดังกล่าวต้องเลื่อนการเปิดใช้ออกไปจากเดิมปี 2562 เป็นปี 2566 เนื่องจากเกิดความล่า ช้าในการจ่ายค่าเวนคืนพื้นที่โครง การ รวมถึงพิจารณาคำขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผน การใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินที่ขออนุมัติเพิ่ม

ทั้งนี้ ที่ดินที่ ทล.จะต้องจ่ายค่าเวนคืนในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 2,500 แปลง จากทั้งหมด 4,000 แปลง โดยภายหลัง ครม.พิจารณา อนุมัตินั้น จะเข้าสู่กระบวนการด้านเอกสาร พร้อมทั้งแจ้งประชา ชนให้รับทราบภายในระยะเวลา 1 เดือน จากนั้นจะเริ่มจ่ายค่าเวนคืนที่ดินได้ครบภายในเดือนธ.ค.2562 รวมถึงเริ่มเข้าพื้นที่และ เดินหน้างานก่อสร้างได้ทันที

อย่างไรก็ตาม ในส่วนความ คืบหน้าของโครงการในขณะนี้ มีความก้าวหน้า 25% ซึ่งล่าช้ากว่าแผน 2 ปี ซึ่ง ทล.จะเจรจากับผู้รับเหมาเพื่อเร่งรัดก่อสร้างโครงการ และให้แล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการในปี 2566.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ