ย้ำประมูล5จีต้องเกิดประโยชน์

ข่าวทั่วไป 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

เกียกกาย * ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม ในวาระรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.59 และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินสำหรับปี 2559 ของสำนักงานคณะกรรม การกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนา คมแห่งชาติ (กสทช.) โดย พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย อภิปรายว่า กสทช.ประกาศเรื่องการประมูล 5G ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบต่อประชาชนอย่างมาก จะต้องไม่ใช่การประมูลเพื่อนำเงินเข้ากระทรวงการคลังเท่านั้น จะต้องสร้างงานให้เกิดขึ้นจึงจะเป็นความสำเร็จในการสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศ จะ ต้องใช้คลื่นความถี่ให้เกิดประ โยชน์สูงสุดต่อประชาชน ทำให้เกิดการจ้างงานและเกิดระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ 5G กำลังจะเปลี่ยนอุตสาหกรรมการผลิตไปเป็นระบบโรโบติก กสทช.จะ ต้องพยายามเรียกคืนคลื่น 3.5 GHz จากไทยคม 5 และต้องใช้งบประมาณเพื่อให้ความรู้แก่ ประชาชนด้วยเกี่ยวกับการเปลี่ยน แปลงของเทคโนโลยี การนำสายสื่อสารลงดิน ขอให้มีการดำเนินการต่อไปในเมืองใหญ่ๆ ด้วยเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขา ธิการ กสทช.ชี้แจงว่า การประมูล 5G จะมีการเคาะประมูลในวันที่ 16 ก.พ.63 ส่วนเดือน มี.ค.63 จะมีการติดตั้งสถานี ในเดือน ส.ค.จะเปิดให้บริการในพื้นที่ EEC เรื่องการนำสายสื่อสารลงใต้ดินนั้น พื้นที่ที่มีท่อใต้ดินของทีโอทีอยู่แล้วเราได้นำลงดินหมดแล้ว ถนนพหลโยธินก็ทำเสร็จแล้ว เวลาจะนำสายสื่อสารลงดินจะต้องให้ผู้ประกอบการมาชี้สายของตัวเอง ถ้าตัดสายผิดอาจจะกระทบต่อการใช้บริการของประชาชนได้.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ