กสอ.ดีเดย์ปล่อยกู้SME15พ.ย.นี้

ข่าวเศรษฐกิจ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

พระราม 6 * กอส.ดีเดย์ปล่อยวงเงินสินเชื่อเอสเอ็มอีรอบใหม่ 15 พ.ย.นี้ ยันปรับขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็ว ลั่น 20 วันได้ใช้เงิน

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยภายหลังกระทรวงอุตสาห กรรม เปิดตัวโครงการสินเชื่อ เอสเอ็มอี โตไว ไทยยั่งยืน ภายใต้กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ วงเงิน 3,000 ล้านบาท ว่า กองทุนดังกล่าวเปิด โอกาสให้ผู้กู้รายใหม่ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำเงินไปลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ และนำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนได้ด้วย ในเงื่อนไขไม่เกิน 50% ของวง เงินอนุมัติ แต่ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือให้เอสเอ็มอีปรับตัวเข้าสู่ยุค 4.0 มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยขยายกลุ่มเป้าหมายเอสเอ็มอีที่หลากหลายขึ้น

โดยผู้สนใจที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถยื่นคำ ขอสินเชื่อได้ที่อาคารกรมส่งเสริม อุตสาหกรรม ชั้น 6 กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 ส่วนต่างจังหวัดสามารถขอสินเชื่อได้ที่อุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.2562 เป็นต้นไป และสำหรับผู้กู้ที่ผ่านการอนุมัติจะได้รับสิทธิ เข้าร่วมโครงการ Free 5 Man Day คือจะมีผู้เชี่ยวชาญให้คำ ปรึกษาแนะนำ วินิจฉัย วิเคราะห์ การทำการตลาด รวมถึงการทด สอบผลิตภัณฑ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

"กองทุนได้ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานให้มีความ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งกระบวน การคัดกรอง วิเคราะห์ และอนุมัติ สินเชื่อ จากเดิมที่ต้องใช้เวลานาน 3 เดือน จะเหลือประมาณ 20 วันทำการเท่านั้น โดยสามารถกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 1 ปี" นายณัฐพลกล่าว

อย่างไรก็ตาม กองทุนดังกล่าวเดิมจะเน้นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาห กรรมเป้าหมายใหม่ (เอส-เคิร์ฟ) เพิ่มธุรกิจในกลุ่มเกษตรอุตสาห กรรม ธุรกิจอุตสาหกรรมสร้าง สรรค์ และธุรกิจที่จะใช้เทคโน โลยีดิจิทัลในการปรับปรุงกิจ การ.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ