'เกษตรกร'เฮ! ไม้ยูคาลิปตัส ค้ำประกันกู้เงิน

ข่าวเศรษฐกิจ Saturday November 9, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ไทยโพสต์ * นายพูนพงษ์ นัย นาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมได้หารือแนวทางการส่งเสริมการนำไม้ยืนต้นมาเป็นหลักประ กันทางธุรกิจ ร่วมกับผู้แทนจากสถาบันการเงิน และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนักวิชาการป่าไม้เอกชน เพื่อพิจารณาแนว ทางการส่งเสริมการนำไม้ยืน ต้นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ปัญหาอุปสรรคในการให้สินเชื่อของแต่ละสถาบันการเงิน รวมถึงความเป็นไปได้ในการ นำไม้ยืนต้นมาใช้เป็นหลักประ กันทางธุรกิจ

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่า จะนำร่อง "ไม้ยูคาลิปตัส" มาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ เนื่องจากเป็นไม้ยืนต้นประเภทไม้โตเร็วที่มีรอบตัดฟันสั้น มีระยะเวลาการตัด 3-5 ปี และเป็นที่ต้องการของตลาดไม้ทั้งในและต่างประเทศสูง ราคาซื้อ ขายค่อนข้างคงที่ รวมถึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และเมื่อตัดมาเพื่อใช้งานแล้ว ต้นสามารถแตกหน่อและเติบโตได้ถึง 3 ครั้ง ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการหาพันธุ์มาเพาะปลูก แต่ยังมีปัญหา คือ เกษตรกรที่ปลูกไม้ยูคาลิปตัสใน 5 ปีแรกจะยังไม่ มีรายได้ เพราะรอบตัดฟันประ มาณ 5 ปี แต่ถ้าสถาบันการเงินสามารถให้สินเชื่อแก่เกษตรกรเหล่านี้ได้ จะสามารถช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด (ธุรกิจในเอสซีจีแพ็กเกจจิ้ง) ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มบรรจุภัณฑ์ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มาจากต้นไม้ ยินดีคัดกรองเกษตรกรผู้ปลูกไม้ยูคาลิปตัสให้กับสถาบันการเงินในกรณีที่นำต้นยูคาลิปตัสมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ เบื้องต้นขอนำร่องกับกลุ่มผู้ประกอบการที่ ได้ทำสัญญาซื้อขายกับทางบริษัท ก่อน.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ