คอลัมน์จับประเด็น: ขสมก.จัดรถ 129 เส้นทางรับเที่ยวลอยกระทง

ข่าวเศรษฐกิจ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ในวันลอยกระทง ประจำปี 2562 ซึ่งตรงกับวันที่ 11 พ.ย.62 หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานลอยกระทงขึ้น เพื่อสืบสานประเพณีไทยใน กทม. 30 แห่ง เป็นต้น ขสมก.ได้เตรียมจัดเดินรถโดยสารให้บริการประชาชนจำนวน 2,959 คัน รวม 22,640 เที่ยว โดย 1.ในเส้นทางปกติ จำนวน 129 เส้นทาง ได้เพิ่มเที่ยววิ่งและการเปลี่ยนกะของพนักงานประจำรถ พร้อมทั้งขยายเวลาการเดินรถจากปกติออกไปอีก 1 ชั่วโมง 2.จัดเดินรถ AIRPORT BUS เชื่อมต่อท่าอากาศยานกรุงเทพฯ จำนวน 5 เส้นทาง 3.จัดเดินรถเชื่อมต่อสถานีขนส่งกรุงเทพฯ จำนวน 4 สถานี รวม 36 เส้นทาง.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ