ห่วง4กสม.ชั่วคราวยื่นทรัพย์สิน

ข่าวทั่วไป 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ไทยโพสต์ *4 กสม.ชั่วคราวระทึก! ปมอาจต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ เพื่อนฝูงเป็นห่วงกลัวได้ไม่คุ้มเสีย แถมเสี่ยงติดคุกถูกตัดสิทธิ์เลือกตั้ง วุฒิสภาได้ฤกษ์ตั้งคณะกรรมาธิการตรวจสอบประวัติและความประพฤติ 5 ว่าที่ กสม.ชุดใหม่

มีรายงานว่า กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 4 คนที่ได้รับการแต่งตั้งจากประ ธานศาลฎีกาและประธานศาลปก ครองสูงสุดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ให้ทำหน้าที่ กสม.เป็นการชั่วคราว เติมเต็มชุดปัจจุบันที่เหลือเพียง 3 คนให้ ครบ 7 คน ตามกฎหมายประ กอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนบัญญัติไว้ ต่างกังวลใจว่าสถานะของตนที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการชั่วคราวในระยะสั้นๆ จะต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินทั้งของตนเอง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ ป.ป.ช.หรือไม่ โดย กสม.ที่เพิ่งได้รับแต่งตั้ง ได้แก่ 1.นายสมณ์ พรหมรส 2.นางสาวอารีวรรณ จตุทอง 3.นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ 4.นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์

ทั้งนี้ กฎหมาย ป.ป.ช.กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้สาธารณชนได้รับทราบ หาก ป.ป.ช.พบว่าผู้ใดจงใจไม่ยื่นหรือปกปิดทรัพย์สินจะถูกส่งคำร้องไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หากเข้าข่ายความผิดมีโทษทั้งจำคุกและปรับ รวมทั้งถูกตัดสิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่งขณะนี้ ป.ป.ช.กำลังตรวจข้อกฎหมายประเด็นนี้อยู่

"ในกฎหมาย ป.ป.ช.ไม่มีมาตราใดเขียนยกเว้นไว้ว่ากรรม การสิทธิฯ ที่เข้ามาชั่วคราวไม่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สิน การจะอ้างว่าเข้ามาชั่วคราวไม่จำเป็นต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินก็อ้างไม่ได้ตามกฎหมายประกอบ รธน.ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิฯ กำหนดให้ผู้ที่เข้ามาทำหน้าที่ชั่วคราวต้องมีคุณสมบัติต่างๆ เช่นเดียวกับกรรมการสิทธิฯ ที่ผ่านกระบวนการสรรหา ได้รับค่าตอบแทนเท่ากับกรรมการสิทธิฯ" แหล่งข่าวกล่าวและเผยว่า เพื่อนๆ ต่างแสดงความเป็นห่วงเกรงจะได้รับความเดือดร้อน ได้ไม่คุ้มเสีย โดยหลักการแล้วไม่น่าจะตอบรับเข้าไปเป็น ซึ่ง 3 ใน 4 คนเคยลงสมัครเป็น กสม.แต่ไม่ผ่านคณะกรรมการสรรหา

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า กสม.ชั่วคราวที่อาจเรียกว่าชุดเฉพาะกิจจะนัดประชุมครั้งแรกวันที่ 13 พ.ย.นี้ ขณะเดียวกันวุฒิสภานัดประชุมวันที่ 11 พ.ย.เพื่อตั้งคณะกรรมาธิการตรวจสอบประวัติและความประพฤติผู้ที่ผ่านการสรรหา 5 คน ก่อนจะเสนอให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบต่อไป ประกอบด้วย 1.นายสุชาติ เศรษฐมาลินี 2.นายวิชัย ศรีรัตน์ 3.นายบุญเลิศ คชายุทธเดช 4.นางสาวลม้าย มานะการ 5.นางปรีดา คงแป้น

อีกด้านนายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เปิดเผยว่า สมาคมฯ ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ริมคลองสอง เขตสายไหม กทม. ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการที่สำนักการโยธาได้อนุญาตให้บริษัทเอกชนใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่กำลังจะสร้างหมู่ บ้านจัดสรรขายก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองสอง บริเวณ ซ.พหลโยธิน 54/1 ซึ่งเป็นคลองสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันในการสัญจรทางน้ำ ซึ่งสะพานดังกล่าวได้ขัดขวางและเป็นอุปสรรคต่อการไหลและสัญจรทางน้ำของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยจะยื่นเรื่องให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบในวันที่ 11 พ.ย. นี้.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ