กฟผ. ให้ความรู้ สร้างอาชีพ ในโครงการประชารัฐสร้างไทย พัฒนาล้านนา

ข่าวทั่วไป 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

พัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ และจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ในโครงการประชารัฐสร้างไทย พัฒนาล้านนา การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน โดย กฟผ. จัดแสดงนวัตกรรมและให้ความรู้เกี่ยวกับตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์แบบธรรมชาติ ซึ่งประชาชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสินค้าในชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชน หรือต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมต่อไป ณ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ