สตรี 3 จังหวัดชายแดนใต้เปิดใจก้าวข้ามความสูญเสียสู่อนาคต

ข่าวทั่วไป 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

เหตุการณ์ไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ก่อให้เกิดผลกระทบหลายอย่างในพื้นที่ หนึ่งในนั้นคือแม่บ้านที่สูญเสียสามีเสาหลักของครอบครัวไปอย่างไม่มีวันกลับ ซึ่งไม่เพียงสร้างความเจ็บปวดในจิตใจ หน้าที่ในการดูและครอบครัวที่เคยมีสามีร่วมคิดร่วมทำก็ต้องมาจัดการคนเดียว ลดทอนคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวลงไป

มาเรียม โสะ หนึ่งในสตรีที่ได้รับผลกระทบจากจังหวัดปัตตานี บอกเล่าถึงความยากลำบากในการดำเนินชีวิตหลังต้องสูญเสียสามีไปอย่างไม่มีวันกลับจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ "เมื่อก่อนเราไม่เคยทำงาน เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกอย่างเดียว แต่พอสามีมาถูกยิงเสียชีวิต ภาระหน้าที่ทั้งหมดตกมาอยู่ที่เรา จากคนที่ไม่เคยทำงาน ก็ต้องพยายามทำให้ได้ ล้มลุกคลุกคลานไปบ้างก็ต้องสู้ มันก็สะเทือนใจนะ เพราะตอนนั้นลูกก็ยังเล็ก แต่ก็บอกตัวเองว่าถ้าเราล้มไปอีกคน ลูกจะอยู่ยังไง ลูกคือกำลังใจที่ดีที่สุดที่เป็นแรงผลักดันให้เราสู้ต่อ" คำบอกเล่าของเธอสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบมากมายต่อแม่บ้านที่ต้องสูญเสียหัวหน้าครอบครัวที่เป็นเสาหลักของบ้าน ซึ่งพวกเธอต้องปรับตัวอย่างหนักทั้งสภาพจิตใจที่ต้องแบกรับความเจ็บปวดและบทบาทที่เปลี่ยนไป จากเดิมที่มีหน้าที่เลี้ยงลูกอยู่บ้าน ดูแลความเรียบร้อยของสมาชิกในครอบครัว กลับต้องกลายมาเป็นหัวเรือใหญ่แบกรับภาระดูแลทั้งการเงินและงานบ้าน ทำหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่ให้กับลูกในคราวเดียวกัน

เพื่อมอบโอกาสและเพิ่มศักยภาพให้แก่ ผู้หญิงกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียคนในครอบครัวจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่ยังไม่สงบ ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเข้มแข็ง ด้วยเหตุนี้บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จึงได้ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย จัดทำโครงการ "เชฟรอน-ทุนเพื่อชีวิต" ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจากการสูญเสียบุคคลในครอบครัว ให้มีช่องทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และดูแลครอบครัวของตนเองได้อย่างมั่นคง โดยดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 5 ปี มีกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการแล้วทั้งสิ้น 405 กลุ่ม สมาชิกมากกว่า 4,500 คน ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ฝึกอบรม ได้รับความรู้เพื่อเสริมทักษะอาชีพ ทั้งด้านการจัดการตลาด การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การบริหารจัดการกลุ่ม รวมทั้งได้รับอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ สำหรับประกอบอาชีพและค้าขาย และไม่หยุดเพียงเท่านี้ เมื่อสตรีที่ผ่านการอบรมได้ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนและต่อยอดความรู้ทั้งในและนอกกลุ่มอาชีพ เกิดเป็นเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สร้างความสุขให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง

รอคาเย๊อะ ปูลาปะระเป๊ะ อีกหนึ่งสตรีที่เข้าร่วมโครงการจากจังหวัดยะลา ได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมจนสามารถเพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพขายมะพร้าวคั่วที่เป็นผลผลิตจากต้นมะพร้าวที่บ้าน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของตนเอง จนสามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ "การอบรมช่วยเพิ่มศักยภาพให้เรา เพิ่มความรู้ ทักษะการขาย แรกเริ่มบรรจุภัณฑ์เราก็ไม่มี ขายตามท้องตลาด แต่พอได้มาอบรมทำให้เรามีความรู้เรื่องบัญชีรายรับ-รายจ่าย ทำให้เราเรียนรู้การทำให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ตอนนี้มีรายได้มากขึ้นแล้ว ต่อไปในอนาคตมีความคิดว่าอยากเป็นวิทยากรสอนคั่วมะพร้าวให้กับเพื่อนๆ ในเครือข่าย เพื่อเป็นความรู้และทางเลือกในการประกอบอาชีพของเพื่อนๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป"

เช่นเดียวกับ สุวรรณา มะหะมะ ซึ่งมีอาชีพทำเบเกอรี่ในจังหวัดนราธิวาส ที่ได้รับเครื่องนวดแป้ง ช่วยให้ทำขนมได้มากขึ้น และได้นำความรู้ในการบริหารธุรกิจที่ได้จากการเข้าอบรมมาใช้สานฝันในการเปิดร้านเบเกอรี่ของตนเองจนสำเร็จ และยังมีแผนที่จะใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของร้านในการฝึกอบรมให้กับคนอื่นๆ ที่สนใจและอยากสร้างอาชีพเช่นเดียวกัน.

บรรยายใต้ภาพ

มาเรียม โสะ

รอคาเย๊อะ ปูลาปะระเป๊ะ

สุวรรณา มะหะมะ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ