คอลัมน์จับประเด็น: 2 สภาฯ จับมือพัฒนาคนดิจิทัล

ข่าวเศรษฐกิจ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัลฯ เปิดเผยว่า ได้หารือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพของธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยระยะแรกจะเริ่มที่การส่งเสริมให้แต่ละจังหวัดมีศูนย์เรียนรู้การใช้ดิจิทัลปรับเปลี่ยนธุรกิจ โดยร่วมกับสถาบันการศึกษาด้วย เพื่อเพิ่มทักษะใหม่ด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาให้ตรงกับตลาดแรงงาน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ