มุมนักเขียน: ธาร ยุทธชัยบดินทร์ เจ้าของรางวัลหนังสือดีเด่น ประจำปี 2554

RYT9.COM -- ศุกร์ที่ 1 เมษายน 2554 09:00:00 น.

ชื่อ: ธาร ยุทธชัยบดินทร์ เกิด: 19 พฤษภาคม 2507 ที่โรงพยาบาลศิริราช ประวัติการศึกษา: เคยเรียนที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย โรงเรียนไทยวิจิตรศิลปอาชีวะ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (นิเทศศาสตร์) ประวัติการทำงาน: ผ่านงานมาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นจิตรกร พนักงานเสริฟ พนักงานโรงแรม ครีเอทีฟสถานีวิทยุและโทรทัศน์ กองบรรณาธิการอ่านต่อ