ตำรวจภูธรเชียงใหม่ขานรับนโยบาย สถานีตำรวจ ๑๕๓ เป็นแห่งปลอดบุหรี่

ThaiPR.net -- พุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 12:44:31 น.

เมื่อวันที่ ๘ กุมกาพันธ์ ทางเครือข่ายมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เครือข่ายความร่วมมือแก้ไขปัญหา เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานควบคุมโรคที่ ๑๐ เชียงใหม่ รวมกับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ ร่วมแถลงข่าว “การมอบป้ายสถานีตำรวจเป็นเขตปลอดบุหรี่”อ่านต่อ