ภาพข่าว: CHO ลงนามข้อตกลงความร่วมมือพัฒนารถเกราะล้อยาง สะเทิ้นน้ำ สะเทิ้นบก

ThaiPR.net -- พุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 12:13:00 น.

คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO ถ่ายภาพร่วมกับ Mr. Winston Toh Bee Chew Executive Vice President and Chief Marketing Officer Defence Marketing Group บริษัทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศชั้นนำใน Singapore ภายหลังการร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออ่านต่อ