ภาพข่าว: ม.หัวเฉียวฯ และ 11 สถาบันไทยและต่างประเทศจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ThaiPR.net -- อังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 16:49:16 น.

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) และ 11 สถาบันจากประเทศไทยและต่างประเทศจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 "งานวิชาการรับใช้สังคม" ในโอกาสครบรอบ 25 ปี มฉก. เพื่อเผยแพร่ความรู้ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และก่อให้เกิดเครือข่ายนักวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ ณ ชั้น 5 อาคารเรียน มฉก.2 บางพลีอ่านต่อ