สสว. นำ 5 SME แสดงผลงานใน Thailand Research Expo 2018

ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 15:53:48 น.

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( สสว.) เปิดเผยว่า สสว.นำผู้ประกอบการ 5 ราย เข้าร่วมแสดงในงานงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Reserch Expo 2018) ซึ่งจัดโดยสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯอ่านต่อ

สสว. นำ 5 SME แสดงผลงานใน Thailand Research Expo 2018สสว. นำ 5 SME แสดงผลงานใน Thailand Research Expo 2018สสว. นำ 5 SME แสดงผลงานใน Thailand Research Expo 2018สสว. นำ 5 SME แสดงผลงานใน Thailand Research Expo 2018