มรภ.สงขลา รับ นศ.ป.โท บริหารการศึกษา-หลักสูตรและการสอน ปั้น 'ผู้นำรุ่นใหม่-คณาจารย์’ สร้างองค์ความรู้พัฒนาท้องถิ่น

ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 16:14:26 น.

มรภ.สงขลา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน ตั้งแต่บัดนี้ 31 พ.ค.62 ปั้นผู้นำรุ่นใหม่ คณาจารย์เปี่ยมทักษะ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ สร้างองค์ความรู้พัฒนาท้องถิ่น ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า งานบัณฑิตศึกษาอ่านต่อ

มรภ.สงขลา รับ นศ.ป.โท บริหารการศึกษา-หลักสูตรและการสอน ปั้น 'ผู้นำรุ่นใหม่-คณาจารย์’ สร้างองค์ความรู้พัฒนาท้องถิ่น