ทีวีไกด์: รายการ รายการสมรภูมิไอเดีย เกษตรกรหน้าบาน ปลื้ม!!“เครื่องลำเลียงสับปะรด” หลากหลายฟังก์ชั่น!!

ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 15:28:27 น.

สมรภูมิไอเดียสัปดาห์นี้ ดาว อภิสรา เกิดชูชื่น และ เอก วิชัย จงประสิทธิ์พร พาไปชมสิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องลำเรียงสับปะรดและพ่นสารชีวภัณฑ์ จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้เครื่องยนต์ 4 จังหวะ เคลื่อนที่ด้วยล้อตะขาบ ทำงานได้ 2 ระบบ คือ ใช้บรรทุกลำเลียงสับปะรดในช่วงการเก็บเกี่ยวอ่านต่อ

ทีวีไกด์: รายการ รายการสมรภูมิไอเดีย เกษตรกรหน้าบาน ปลื้ม!!“เครื่องลำเลียงสับปะรด” หลากหลายฟังก์ชั่น!!ทีวีไกด์: รายการ รายการสมรภูมิไอเดีย เกษตรกรหน้าบาน ปลื้ม!!“เครื่องลำเลียงสับปะรด” หลากหลายฟังก์ชั่น!!ทีวีไกด์: รายการ รายการสมรภูมิไอเดีย เกษตรกรหน้าบาน ปลื้ม!!“เครื่องลำเลียงสับปะรด” หลากหลายฟังก์ชั่น!!