ข่าวสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ล่าสุด

ประวัติย่อ นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557...

ทั่วไป ส.ค. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: นายพีระศักดิ์ พอจิต วัน เดือน ปีเกิด: 5 พฤษภาคม 2503 คุณวุฒิ: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนติบัณฑิตไทย... อ่านต่อ

ประวัติย่อ นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา จ.อุตรดิตถ์ พ.ศ.2557

ทั่วไป เม.ย. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: นายพีระศักดิ์ พอจิต วัน เดือน ปีเกิด: 5 พฤษภาคม 2503 คุณวุฒิ : นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนติบัณฑิตไทย... อ่านต่อ

ประวัติย่อ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ (นายกรัฐมนตรีคนที่ 26)

การเมือง ก.ย. 51 –ประวัติบุคคล 1.นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 26 ของประเทศไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เกิดเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2490... อ่านต่อ

ประวัติย่อ นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชาชน แบบสัดส่วน กลุ่มที่...

การเมือง ก.พ. 51 –ประวัติบุคคล ชื่อ นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ ตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันเดือนปีเกิด 30 มกราคม 2496 วุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) สาขานิติศาสตร์... อ่านต่อ

ประวัติย่อ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชาชน แบบสัดส่วน กลุ่มที่...

การเมือง ก.พ. 51 –ประวัติบุคคล ชื่อ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันเดือนปีเกิด 31 สิงหาคม 2490 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์... อ่านต่อ

ประวัติย่อ นายชูศักดิ์ ศิรินิล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชาชน แบบสัดส่วน กลุ่มที่...

การเมือง ม.ค. 51 –ประวัติบุคคล ชื่อ นายชูศักดิ์ ศิรินิลตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันเดือนปีเกิด 25 กรกฎาคม 2491 วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสันติราษฎร์บำรุง... อ่านต่อ

ประวัติย่อ นายจุมพฏ บุญใหญ่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชาชน จังหวัดสกลนคร เขตที่...

การเมือง ม.ค. 51 –ประวัติบุคคล ชื่อ นายจุมพฏ บุญใหญ่ ตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันเดือนปีเกิด 21 กุมภาพันธ์ 2497 วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม กรมการฝึกหัดครู... อ่านต่อ

ประวัติย่อ นายพูลศักดิ์ อยู่ประเสริฐ

ทั่วไป มิ.ย. 40 –ประวัติบุคคล การศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต (ม.ธรรมศาสตร์) เนิตบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ที่อยู่ 234/20 ซ.12 ถ.ลาดพร้าว ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ... อ่านต่อ

ประวัติย่อ นายธำรงค์ ไทยมงคล

ทั่วไป มิ.ย. 40 –ประวัติบุคคล การศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี ม.ธรรมศาสตร์) เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สหรัฐฯ) ที่อยู่ 514/1... อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ