ข่าวอินโฟเควสท์
08:33 KIAT และบ.ย่อย ไตรมาส 1/61 กำไรสุทธิลดลงเหลือ 25.54 ลบ.   งวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 3…
08:32 BH และบ.ย่อย ไตรมาส 1/61 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 1.08 พันลบ.   งวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันท…
08:21 ภาวะตลาดทองแดงนิวยอร์ก: เงินดอลล์แข็ง ฉุดทองแดงปิดลบ 0.2%   สัญญาทองแดงตลาดนิวยอร์กปิดปรับตัวลดลงเมื่อคืนนี้ (25 เม.ย.) โดยได้รับปัจจัยกดดันจาก…
08:20 World Economic Calendar รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 26 เมษายน 2561   วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 (ตามเวลาประเทศไทย) เกาหลีใต้ 06.00 น. ผลิตภัณฑ์ม…
07:52 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิเปิดบวก 63.45 จุด รับดาวโจนส์ฟื้น,เงินเยนอ่อนหนุนตลาด   ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวเปิดปรับตัวขึ้นในวันนี้ โดยได้แร…

ข่าวการเมือง พฤหัสบดีที่ 13 ม.ค. 2005

ข่าวการเมือง พฤหัสบดีที่ 13 ม.ค. 2005

รายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตพรรคมหาชน ภาคใต้ (เลือกตั้งทั่วไปปี 2548)

ข้อมูลหน่วยงานราชการ

นายอริษฎ์ จิรเดชตระกูล เขต 1 ชุมพร นายชาญชัย ชุมเกษียร เขต 2 ตรัง นายทวี ปรังพันธ์ เขต 4 นครศรีธรรมราช นายวันประทีป วาระเพียง เขต 2 นายประกอบ คงพรหม เขต 9 นายสุณัณฐ์ พัชรครุกานนท์ เขต 10 นราธิวาส นายวาร์มูอำหมัด บินแวดาโอ๊ะ เขต 1 นายสิทธิเดช สนิทสำนาน เขต 2 ดร.ตายูดิน อุสมาน เขต 3 นายอาหะมะรูชี เจ๊ะคอ เขต 4 ปัตตานีอ่านต่อ

รายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตพรรคมหาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เลือกตั้งทั่วไปปี 2548)

ข้อมูลหน่วยงานราชการ

นายชัชวาล เชิญตระกูล เขต 1 นายอธิคม ไชยศิวามงคล เขต 2 นายบวร ภูจริต เขต 3 นายสำราญ ญาณกาย เขต 4 นายภาณุพันธ์ เชาว์น้อย เขต 5 นายแม้ว ไชยทองศรี เขต 6 ขอนแก่น ดร.อัษฎางค์ แสวงการ เขต 1 นายบุญคง ดวงจันคำ เขต 2 นายณรงค์เลิศ สุรพล เขต 3 นายปัญญา ศรีปัญญา เขต 4 นายสมยงค์ แก้วสุพรรณ เขต 5 นายสุเทพ ดีบุญมี ณ ชุมแพ เขต 6อ่านต่อ

รายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตพรรคมหาชน ภาคกลาง (เลือกตั้งทั่วไปปี 2548)

ข้อมูลหน่วยงานราชการ

นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา เขต 1 นายอนุกูล แพรไพศาล เขต 4 จันทบุรี นาย เจษฎา บัณฑูรรังษี เขต 1 นายยุคคล ธนะวัฒน์ปัญญา เขต 2 นายรชตะ สาสะเน เขต 3 ฉะเชิงเทรา นายชัยสิทธ ิ์พูลสมบัติ เขต 2 ชัยนาท นายพรหมมินทร์ สีตบุตร เขต 1 นายเฉลิม สุขคะสมบัติ เขต 2 ชลบุรี นายเดชา จุฑาเพชร เขต 4 พล.ร.ท. สุรพล จันทน์แดง เขต 7 ตราด นายวีระชัยอ่านต่อ

รายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตพรรคมหาชน ภาคเหนือ (เลือกตั้งทั่วไปปี 2548)

ข้อมูลหน่วยงานราชการ

นายธานี สุโชดายน เขต 3 เชียงใหม่ ดร.บุษรา โพธิสุข เขต 3 นางอำนวยพร สรรพตานนท์ เขต 4 นายบรรจง ตะริโย เขต 5 นายบุญช่วย จีนาพันธุ์ เขต 6 นายณรงค์ ภู่อิทธิวงศ์ เขต 7 นายนรพล ตันติมนตรี เขต 8 เชียงราย นายนุกูล วินิจวลัย เขต 1 รศ.นพ.วินัย ชัยดรุณ เขต 2 นายสมเกียรติ เจิมศักดิ์ เขต 3 นายชำนาญ หาญแก้ว เขต 4 นางสาวอินทิราอ่านต่อ

รายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตพรรคมหาชน กรุงเทพมหานคร (เลือกตั้งทั่วไปปี 2548)

ข้อมูลหน่วยงานราชการ

ดร.พิชัย สิริรัตนพลกุล เขต 2 นายวิภาส ทองสุทธิ์ เขต 3 นายพจน์ ลักษณสมพงษ์ เขต 4 น.ส.ชมพูนุท ชายุตพงษ์ เขต 5 นายดำรงศักดิ์ ธารดำรงค์ เขต 6 นายณัฐพัชร์ โชติวรวัฒน์ เขต 7 ดร.เสถียรไชยพัตร์ ศรีวะรมย์ เขต 8 นายโชดดี สุดดี เขต 9 นายสิทธิชัย นุ่มแจ่ม เขต 10 นางสาวณัฐชนก ผดุงทรง เขต 11 ดรนิพนธ์ ทาบุราญ เขต 12 นายจิตติอ่านต่อ

รายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตพรรคชาติไทย ภาคใต้ 36 คน (เลือกตั้งทั่วไปปี 2548)

ข้อมูลหน่วยงานราชการ

1ชุมพร 3 เขต 8ยะลา 3 เขต เขต 1 นายสุชาติ แก้วนาโพธิ์ เขต 1 นายชาตรี มะดอลอ เขต 3 นายจัตุรนต์ คชสีห์ 9ระนอง 1 เขต เขต นายพงศกร พรหมสุวรรณ 2ตรัง 4 เขต 10สงขลา 8 เขต เขต 4 นายสมคิด สังขมณี เขต 1 นายวรพจน์ วรพงศ์ 3นครศรีธรรมราช 10 เขต เขต 2 นายจำแลง มงคลนิสภกุล เขต 4 พ.ต.ต.วัตรภู อาจหาญ เขต 3 นายนิรันดร์ แก่นยะกูล เขต 5อ่านต่อ

รายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตพรรคชาติไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 105 คน (เลือกตั้งทั่วไปปี 2548)

ข้อมูลหน่วยงานราชการ

1กาฬสินธุ์ 6 เขต 11เลย 4 เขต เขต 1 นายวิรัช พิมพะนิตย์ เขต 3 นายก้องภพ อันทะระ เขต 2 นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง เขต 4 นายสิทธิชัย สิทธิรัตน์ เขต 3 นายกมล จรูญเพ็ญ 12ศรีสะเกษ 9 เขต เขต 4 นายธีระชัย แสนภูวา เขต 1 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ เขต 5 นายเดชชัย เฉิดรัศมี เขต 2 นายอภิชาติ ชาญประดิษฐ์ 2ขอนแก่น 11 เขต เขต 3อ่านต่อ

รายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตพรรคชาติไทย ภาคกลาง 67 คน (เลือกตั้งทั่วไปปี 2548)

ข้อมูลหน่วยงานราชการ

กาญจนบุรี 5 เขต 12พระนครศรีอยุธยา 5 เขต เขต 1 นายวิมล พนมศักดิ์ เขต 2 นายสิทธิศักดิ์ ทองศรี เขต 2 นายสมาน เลื่อนเครือ เขต 5 นายสุรัตน์ชัย บุญมีนิยม เขต 4 นายสุชาติ นวกวงษ์ 13เพชรบุรี 3 เขต 2จันทบุรี 3 เขต เขต 1 นายปรีชา สีน้ำเพชร เขต 1 นายธวัชชัย อนามพงษ์ เขต 3 นายทัศกมล โอบอ้อม เขต 2 นางคมคาย พลบุตร 14ระยอง 4 เขต เขตอ่านต่อ

รายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตพรรคชาติไทย ภาคเหนือ 45 คน (เลือกตั้งทั่วไปปี 2548)

ข้อมูลหน่วยงานราชการ

1 กำแพงเพชร 5 เขต 8 พิษณุโลก 6 เขต เขต 2 พ.ต.ท.จำเนียร เภรีวงษ์ เขต 1 นายราม ตันรัตนวงศ์ เขต 4 นายมีชัย พันธุวร เขต 2 นายธีรการ ศิริวุฒิการ 2 เชียงราย 8 เขต เขต 3 ว่าที่ ร.ต.บุญเลิศ จันทร์ประเสริฐ เขต 2 นายฉัฐวัสส์ มุตตามระ เขต 4 นายกฤษณา รื่นฤทธิ์ เขต 4 นายธีรพงษ์ เผ่ากา เขต 5 นายเรืองฤทธิ์ ศิริสวัสดิ์ เขต 5อ่านต่อ

รายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตพรรคชาติไทย กรุงเทพมหานคร 37 คน (เลือกตั้งทั่วไปปี 2548)

ข้อมูลหน่วยงานราชการ

เขต 1 พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย นายสุวิทย์ จารึกเสถียร เขต 2 ดุสิต นายอรัญ พันธุมจินดา เขต 3 บางซื่อ นายฉัตรชัย นาคอนุรักษ์ เขต 4 พญาไท ราชเทวี(เฉพาะแขวงทุ่งพญาไท และแขวงถนนพญาไท) นายกฤษฎา อินทามระ เขต 5 ปทุมวัน ราชเทวี(ยกเว้นแขวงทุ่งพญาไท และแขวงถนนพญาไท) น.ส.ปอรรัชม์ ยอดเณร เขต 6 บางรัก สัมพันธวงศ์อ่านต่อ

รายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตพรรคประชาธิปัตย์ ภาคใต้ 54 เขตเลือกตั้ง (เลือกตั้งทั่วไปปี 2548)

ข้อมูลหน่วยงานราชการ

1 นายอาคม เอ่งฉ้วน กระบี่ เขต 1 2 นายพิเชษฐ์ พันธุ์วิชาติกุล กระบี่ เขต 2 3 นายศิริศักดิ์ อ่อนละมัย ชุมพร เขต 1 4 นายสุวโรช พะลัง ชุมพร เขต 2 5 นายธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์ ชุมพร เขต 3 6 นายสุวรรณ กู้สุจริต ตรัง เขต 1 7 นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ตรัง เขต 2 8 นายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ ตรัง เขต 3 9 นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุลอ่านต่อ

รายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตพรรคประชาธิปัตย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 136 เขตเลือกตั้ง (เลือกตั้งทั่วไปปี 2548)

ข้อมูลหน่วยงานราชการ

1 นายวรุจน์ มูลศรี กาฬสินธุ์ เขต 1 2 นายสิโรจน์ สุวรรณโพธิ์ กาฬสินธุ์ เขต 2 3 นายจำลอง ภูนวนทา กาฬสินธุ์ เขต 3 4 นายธีระพงษ์ วงศ์พรหมเมฆ กาฬสินธุ์ เขต 4 5 นายพนมพร เขตอนันต์ กาฬสินธุ์ เขต 5 6 นายอารยะ นางาม กาฬสินธุ์ เขต 6 7 พ.ต.ต.ประวัติ วิเชฏฐพงษ์ ขอนแก่น เขต 1 8 นายสุนทร ลีซีทวน ขอนแก่น เขต 2 9 นายไชยยงค์ สืบสารคามอ่านต่อ

‘จุรินทร์’ ย้อนถาม นายกฯ 4 ปีที่ผ่านมา ดูแลเรื่อง ‘คลื่นยักษ์’ แค่ไหน?

พรรคประชาธิปัตย์

‘จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์’ ระบุการที่นายกฯกล่าวพาดพิงถึงรัฐบาลก่อน เป็นการปัดความรับผิดชอบ พร้อมฝากเตือนนายกฯ อย่าดึงเรื่องดังกล่าวมาเป็นประเด็นในการหาเสียง ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)สัญจรนอกสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง 11อ่านต่อ

‘สมบูรณ์’ เรียกร้องนายกฯ ทบทวนการรับเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ

พรรคประชาธิปัตย์

นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายกรัฐมนตรีกล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11 ม.ค.48 ที่ว่ารัฐบาลชุดที่ผ่านมาไม่มีมาตรการรองรับเหตุการณ์คลื่นยักษ์ ว่า ในช่วงระยะเวลา 4 ปีของรัฐบาล ที่นำโดยพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เข้ามาบริหารประเทศอ่านต่อ

โฆษกปชป. เตือน รบ.หยุดฉวยโอกาส ออกกฏหมายจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ

พรรคประชาธิปัตย์

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติที่จะออกกฎหมายจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ว่า กฎหมายดังกล่าวเป็นกฏหมายที่สำคัญ ซึ่งรัฐบาลไม่ควรที่จะฉวยโอกาสในช่วงที่จะมีการเปลี่ยนถ่ายรัฐบาลดำเนินการ เพราะในช่วงเวลานี้ความสนใจในกฎหมายดังกล่าวจะลดลงอ่านต่อ