ข่าวอินโฟเควสท์
01:15 "เจพีมอร์แกน เชส"เผยแผนลงทุน 2 หมื่นล้านดอลล์ จากอานิสงส์มาตรการปฏิรูปภาษี   เจพีมอร์แกน เชส ซึ่งเป็นธนาคารรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐ เมื่อพิจารณาจา…
00:53 บอนด์ยิลด์สหรัฐปรับตัวลง หลังสหรัฐหลุดพ้นภาวะชัตดาวน์   อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวลงในวันนี้ หลังจากที่สหรัฐหลุดพ้นจากภาวะปิดหน่วย…
00:44 ราคาทองฟิวเจอร์ดีดตัววันนี้ จากอานิสงส์ดอลลาร์อ่อนค่า   อย่างไรก็ดี ช่วงบวกของราคาทองถูกจำกัด หลังจากที่สหรัฐหลุดพ้นจากภาวะปิดหน่วยงานรัฐบาล (ช…

PACE ขอขยายเวลานำส่งคำขี้แจงมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนพร้อมงบฉบับแก้ไขต่อ ก.ล.ต.เป็นภายใน 31 ม.ค.61

ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- ศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 18:11:09 น.

บมจ.เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น (PACE) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างการประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขยายระยะเวลาในการนำส่งคำชี้แจงความสมเหตุสมผลและเปิดเผยสมมติฐานเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน เป็นภายในวันที่ 31 ม.ค.61

ก่อนหน้านี้ บริษัทได้รับจดหมายจาก ก.ล.ต.ขอให้ชี้แจงความสมเหตุสมผลและเปิดเผยสมมติฐานเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนภายใน 14 วันนับแต่วันที่ในหนังสือฉบับดังกล่าว ซึ่งครบกำหนดในวันที่ 30 พ.ย.60 และบริษัทได้เคยขอยืดระยะเวลานำส่งคำชี้แจงพร้อมงบการเงินฉบับแก้ไขภายในวันที่ 15 ม.ค.61

สำหรับความคืบหน้าในกระบวนการทบทวน พิจารณา และเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการชี้แจงความสมเหตุสมผลและเปิดเผยสมมติฐานเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จำกัด (เพซวัน) และ บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จำกัด (เพซทรี) เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.60 บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินรายใหม่ เพื่อดำเนินการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน และให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมที่ผ่านมา

โดยบริษัททปรึกษาทางการเงินดังกล่าว ได้ดำเนินการ ดังนี
1) ศึกษาเอกสารและรายละเอียด เงื่อนไขของการลงทุนจากบริษัทฯ

2) เก็บข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในประเทศไทย เพื่อเป็นการศึกษา คู่แข่งขันทางธุรกิจที่มีอยู่ในตลาด

3) เก็บข้อมูลจ นวนนักท่องเที่ยวในประเทศไทย เพื่อเป็นการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการทางการตลาด

4) สัมภาษณ์บริษัทจัดทัวร์นักท่องเที่ยวส หรับชาวต่างชาติ ในประเทศไทย

ปัจจุบัน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนของการดำเนินการศึกษาข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์ประกอบการพิจารณาสมมติฐานในการประเมินมูลค่ายุติธรรม โดยบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินได้วางแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมในการเก็บข้อมูล และจะสัมภาษณ์ผู้บริหารโครงการมหานคร ออบเซอร์เวชั่น เด็ค รวมไปถึงบริษัทที่ปรึกษาที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินแจ้งว่า เนื่องจากความซับซ้อนของการลงทุน และ เพื่อให้การประเมินมูลค่ายุติธรรมเป็นไปด้วยความครบถ้วนอยู่บนสมมติฐานที่สมเหตุสมผล บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินจึงมีความประสงค์ขอขยายระยะเวลาเพื่อดำเนินการตามแผนงานดังกล่าวออกไป

อีกทั้งภายหลังจากที่บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินได้ส่งมอบรายงานประเมินมูลค่ายุติธรรมให้แก่บริษัทแล้ว บริษัทต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ และทำความเข้าใจในรายงานดังกล่าว เพื่อให้ความมั่นใจว่าการประเมินมูลค่ายุติธรรมเป็นไป อย่างครบถ้ วน และหากมูลค่ายุติธรรมมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะต้องนำผลกระทบดังกล่าวแก้ไขในงบการเงินต่อไป จึงได้ขอขยายเวลาอีกครั้ง

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง