ข่าวอินโฟเควสท์
07:50 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม All Futures สิ้นวันที่ 19 ก.พ. 61   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสัญ…
07:43 AEC ปี 60 ขาดทุนที่ 76.9 ลบ. เทียบกับปี 59 ขาดทุนที่ 24.88 ลบ.   งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจ…
07:42 TMT ปี 60 กำไรที่ 641.04 ลบ. เทียบกับปี 59 กำไรที่ 911.54 ลบ.   งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจส…
07:41 BROOK และบ.ย่อยปี 60 กำไร 339.59 ลบ. เทียบกับปี 59 กำไร 805.75 ลบ.   งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบทาน/…
07:41 EGCO และบ.ย่อยปี 60 กำไร 1.18 หมื่นลบ. เทียบกับปี 59 กำไร 8.32 พันลบ.   งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบท…

SUC ถอนเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้าธุรกิจอสังหาฯในจีนมูลค่า 1,229 ลบ.

ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 17:39:32 น.

นางสาวลดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.สหยูเนี่ยน (SUC) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้ถอนเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า ตามที่บริษัท และบริษัทย่อย ชื่อ Saha-Union Investment (China) Co,Ltd ลงทุนใน Jiashan-Union Development Co,Ltd (JD) ในสัดส่วน 39% และ 10% รวมเป็น 49% ของทุนจดทะเบียนใน JD ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เมือง Jiashan ชายขอบของเมืองเซี่ยงไฮ้ มณฑล Zhejiang

โครงการพัฒนาอสังหาฯ ที่ได้ลงทุนดังกล่าว แบ่งเป็น 3 ระยะ ซึ่งบัดนี้อยู่ในระยะที่ 3 โดย JD กำลังจะดำเนินเรื่องยื่นขอปิดโครงการในระยะที่ 3 ต่อทางการ ในขณะเดียวกันจะยื่นขอปรับโครงสร้างการถือหุ้นโดยขอลดทุนต่อทางการเช่นกัน ทั้งนี้ บริษัท และบริษัทย่อยข้างต้น(ฝ่ายไทย) จะเป็นผู้ถือหุ้นที่ลดทุนสำหรับเงินลงทุนที่มีใน JD และถอนทุนคืนทั้งหมด

มูลค่ารวมที่คาดว่าฝ่ายไทยจะได้รับคืนจากโครงการนี้ทั้งหมดคือ RMB 220 ล้านหรือประมาณ 1,229 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเงินลงทุนเดิม ซึ่งมีจำนวน RMB 137.2 ล้าน หรือประมาณ 698 ล้านบาท จะได้รับผลประโยชน์ส่วนเกินทุนประมาณ RMB 82.8 ล้าน หรือประมาณ 531 ล้านบาท ขนาดของรายการเท่ากับ RMB 220 ล้านหรือประมาณ 1,229 ล้านบาท คิดเป็น 6.85% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ และคิดเป็น 5.37% ของสินทรัพย์รวม ณ 30 ก.ย.58

โดยบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระคืนเงินลดทุนและผลประโยชน์ดังกล่าวเสร็จสิ้นภายใน 31 พ.ค.59

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง