ข่าวอินโฟเควสท์
10:22 สหรัฐแซงหน้าฮ่องกง ผงาดเป็นประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงสุดในโลก   สถาบัน IMD ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เปิดเผยรายงานการจัดอันดับประเทศท…
10:17 ธปท.เผยผลการตอบแทนพันธบัตร ธปท.มูลค่า 5 หมื่นลบ.ที่ 1.9166%   ประมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 กระทรวงการคลัง ได้พิจารณาอนุมัติผลการประมูล ดังนี…
10:13 "นาจิบ ราซัค" เข้าให้ปากคำต่อคณะกก.ต่อต้านคอร์รัปชันมาเลเซียรอบที่ 2 วันนี้   นายนาจิบ ราซัค อดีตนายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย ได้เดินทางไปยังสำนักงา…

ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 25 เม.ย. 2561

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน -- พุธที่ 25 เมษายน 2561 07:05:11 น.
Today is April 25, 2018
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities

PTT     BCP  Shell    Esso  Chevron    IRPC     PT   Susco    Pure

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)      28.15   28.55  28.55   28.15    28.55   28.55  28.55   28.55   28.55

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)      25.64   26.04  26.04   25.64    26.04       -  26.04   26.04   26.04

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)      20.44   20.64      -       -        -       -      -   20.64   20.64

แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)      27.88   28.28  28.38   27.88    28.28   28.28  28.28   28.28   28.28

เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)             35.26       -      -       -    36.11       -  36.16   35.66   35.66

ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.005%S)                27.49   27.89  27.89   27.49    27.89   27.89  27.89   27.89   27.89

ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม                        30.49   31.76  31.76   31.36    31.76       -      -       -       -

มีผลตั้งแต่ (Effective Date)                21-Apr  25-Apr 25-Apr  21-Apr   25-Apr  25-Apr 25-Apr  25-Apr  25-Apr

NGV (Baht/Kg)                            13.57

16-Apr
Glossary อธิบายศัพท์
MOGAS          Motor Gasoline = ULG, UGR
น้ำมันเบนซิน

ULG 95 RON     Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95

น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95
Gasohol E10    Gasoline with Ethanol 10% by volume
น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร
Gasohol E20    Gasoline with Ethanol 20% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก)

HSD 0.05%S     High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content
น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%
-- สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) โทร 0-2612-1555 --
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง