การประชุมเรื่อง การปกป้องสถาบันครอบครัว เด็ก และการรักษาวัฒนธรรม ในยุคโลกาภิวัฒน์

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2554 17:10:34 น.
กรุงเทพฯ--9 พ.ค.--สถาบัน SERFAC

นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่สถาบันวิจัย และบริการด้านครอบครัวและเด็ก (Service and Research Institute of Asia on Family and Culture หรือ SERFAC) ซึ่งได้ถูกคัดเลือกให้เป็นที่ปรึกษาพิเศษ คณะมนตรีด้านเศรษฐกิจและสังคม (ECOSOC) จากองค์การสหประชาชาติ มาตั้งแต่ปี 1998 จะได้มาจัดการประชุมระดับนานาชาติในประเทศไทยในหัวข้อ “การปกป้องสถาบันครอบครัว โดยเฉพาะ เรื่องความผูกพันในครอบครัว เด็ก และการรักษาวัฒนธรรม” (In Defense of the Family : Family Children and Culture) ซึ่งภายในงานจะมีนักวิชาการและวิทยากรที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกมาร่วมงาน เพื่อช่วยกันระดมความคิดแก้ไขปัญหา หาทางรับมือกับปัญหาอันเกิดจากผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ ซึ่งทำให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยการประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เขตสีลม กรุงเทพมหานคร

ดร.แคทเธอลืน เบอร์นาร์ต ประธาน สถาบันวิจัยและบริการด้านครอบครัว และเด็ก (SERFAC) ได้กล่าวว่า “โลกาภิวัฒน์ มีส่วนดีคือทำให้เกิดการว่าจ้างงาน ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็ส่งผลในด้านลบที่ไม่อาจสามารถควบคุมได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องศีลธรรม ความเป็นตัวตน,วัฒนธรรมที่เป็นเสาหลักของสังคมที่กำลังเลือนหายไป โดยเฉพาะในสังคมที่มีประชากรเพิ่มขึ้น ปัญหาก็ยิ่งซับซ้อน ทั้งเรื่องความรุนแรงล่วงละเมิดในเด็กและสตรี คนเป็นโรคจิตเพิ่มมากขึ้น, ปัญหายาเสพติด และอัตราการฆ่าตัวตายที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งหมดนี้ล้วนเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีซึ่งได้พัฒนามากขึ้น และเริ่มมีบทบาทในการควบคุมชีวิต และเปลื่ยนแปลงบุคลิกภาพของเราไปอย่างไม่รู้ตัว

โดยภายในการประชุมระดับนานาชาติเรื่อง “การปกป้องสถาบันครอบครัว โดยเฉพาะเรื่องความผูกพันในครอบครัว เด็ก และการรักษาวัฒนธรรม” (In Defense of the Family : Family Children and Culture) นั้น จัดขึ้นเพื่อร่วมฉลองในโอกาสที่สถาบัน SERFAC ก่อตั้งมาครบ 15 ปี และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกจิตสำนึก การรักษาวัฒนธรรมความเป็นอยู่ ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเอเชียให้กลับคืนมาภายในงานจะได้มีการรายงานปัญหาด้านครอบครัว เด็กและวัฒนธรรม จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก

พร้อมมีการระดมความคิดจากนักวิชาการและวิทยากรในการแก้ไขปัญหาที่กำลังเกิดขึ้น โดยการประชุมจะแบ่งเป็น 4 วัน มีหัวข้อในการประชุมเป็นเรื่องต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ 1.ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคม ครอบครัว และวัฒนธรรม 2.การเปลื่ยนผ่านของวัฒนธรรมและผลกระทบต่อครอบครัว 3.การสร้างชีวิตความเป็นอยู่ (lifestyle) แบบยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม 4.ความขัดแย้งในครอบครัวและความกดขี่ทางเพศ 5.บทบาทและผลกระทบของ social network ต่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว 6.ความคิดริเริ่ม หลักการทำงาน และผลที่คาดหวัง 7.ความสำเร็จของครอบครัวและการให้ในสังคม 8.จิตวิญญาณของความเป็นผู้ปกครอง ความเป็นผู้ใหญ่ 9 .ศาสนาจะเข้ามาช่วยลดความรุนแรงและสร้างความสงบสุขได้อย่างไร ฯลฯ โดยมีวิยากรที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก อาทิ Dr.John Shea จากอเมริกา, Prof. Victoria Thoresen จากนอร์เวย์, Dr. H.B Danish จากแคนาดา, Dr. Caroline de Leon จาก Philippines, Dr. Max Tyler, Dr. Ethyl Quayle, Mr. Pooran Pandey ฯลฯ” สำหรับตัวแทนของนักวิชาการจากประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้คือ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล และผู้จัดการแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน จาก สสส.

โดยการประชุมจะได้จัดขึ้นใน ระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2554 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เขตสีลม ซึ่งนักวิชาการ, หน่วยงานภาครัฐ, เอกชน, องค์กร, มูลนิธิ, สถาบัน และประชาชนชาวไทยที่สนใจจะเข้าร่วมในการประชุม สามารถสอบถามได้ทีทางอีเมล์ : serfacsecretariat@yahoo.com หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.defendfamily.org ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป” ดร.แคทเธอลืน กล่าวทิ้งท้าย

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง