สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอแนะนำหนังสือใหม่ “เคล็ดลับเพิ่มผลิตภาพและปรับปรุงงานให้ได้ผลใน 6 เดือน”

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 18:27:28 น.
กรุงเทพฯ--8 มี.ค.--สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ขอแนะนำหนังสือใหม่ “เคล็ดลับเพิ่มผลิตภาพและปรับปรุงงานให้ได้ผลใน 6 เดือน” เขียนโดย ดร.สุทธิ สินทอง อดีตวิทยากรที่ปรึกษาอาวุโสด้านบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ นำเสนอแนวทางการปฏิบัติในการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ในองค์กร ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงในการให้คำปรึกษาแนะนำหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จำกัด และบริษัท นครไชยศรีอุตสาหกรรม จำกัด เป็นต้น เริ่มตั้งแต่การปูพื้นความรู้เกี่ยวกับ Productivity อธิบายความหมาย ความสำคัญ และแผนงานในการเพิ่ม Productivity นำไปสู่การเตรียมความพร้อมที่จะช่วยเสริมสร้างบทบาทของผู้บริหารและหัวหน้างาน ตลอดจนสำรวจสภาพปัจจุบันขององค์กร การตั้งเป้าและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน สู่การลงมือปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการกำจัดความสูญเสีย ปรับปรุงการทำงาน ปรับปรุงเครื่องจักร และการประยุกต์ใช้ Problem Solving พร้อมตัวอย่างประกอบเพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว

ผู้สนใจสามารถหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือซีเอ็ด B2S และ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ราคาเล่มละ 150 บาท หรือสั่งซื้อทางเว็บไซต์ www.ftpi.or.th สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 140

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง