การจัดงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2543

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 25 กรกฎาคม 2543 10:18:37 น.
กรุงเทพฯ--25 ก.ค.--สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

และนายสมพร เทพสิทธา รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายพิพัฒน์ โกศัลวัฒน์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2543  ได้ร่วมเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานวันแม่แห่งชาติ และพิธีเปิดตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

นายพิพัฒน์ โกศัลวัฒน์ ชี้แจงว่า สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 12 สิงหาคม ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรม-ราชินีนาถเป็นประจำทุกปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นพระแม่แห่งชาติ เผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ยกย่องแม่ดีเด่น และลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ โดยใช้ดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของงานวันแม่แห่งชาติ สำหรับการจัดงานวันดังกล่าว ในเวลา 10.30 น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ที่อาคารใหม่สวนอัมพร และจะมีการประทานรางวัลและโล่เกียรติคุณแก่แม่ดีเด่นจากทั่วประเทศ ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่จากทั่วประเทศ ผู้ชนะการประกวดคำประพันธ์เทิดพระคุณของแม่ ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ยังจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่แม่ดีเด่นและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ด้วยนอกจากนี้ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ยังได้จัดกิจกรรมร่วมกับองค์การต่าง ๆ จัดสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 6-12 สิงหาคม 2543 ณ สวนสยาม ประกอบด้วยการประกวดแอโรบิค การแสดงบนเวที การแข่งขันตอบปัญหา การประกวดเชียร์ลีดเดอร์ ร่วมกับศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต  จัดงาน “บัตรถวายพระพร สมเด็จแม่” ในระหว่างวันที่ 4-13 สิงหาคม นี้--จบ--

-สส-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง