กทม. ประกาศผลสอบบรรจุข้าราชการ ระดับ 3 บรรจุครั้งแรก 101 ตำแหน่ง

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 4 เมษายน 2544 14:46:24 น.
กรุงเทพฯ--4 เม.ย.--กทม.

นายตลอด จรูญรัตน์ หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก) ได้เปิดรับสมัครสอบบรรจุฯ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร สามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2543 (ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ระดับ 3) ตามประกาศ ลงวันที่ 21 ก.ย.43 บัดนี้ สำนักงาน ก.ก. ได้จัดสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์แล้ว ปรากฎว่ามีผู้สอบได้ในตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ระดับ 3 จำนวน 1,169 ราย ซึ่งสำนักงาน ก.ก. ได้ประกาศผลสอบดังกล่าวแล้ว ตามประกาศลงวันที่ 29 มี.ค.44 ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบผลสอบได้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ข้างห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารใหม่ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ถนนดินสอ เขตพระนคร แขวงเสาชิงช้า กรุงเทพมหานคร หรือตรวจสอบทางเว็บไซต์ WWW.BMA.GO.TH

สำหรับตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรกจำนวน 101 ตำแหน่ง ได้แก่ นักสถิติ 3 จำนวน 2 ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ 3จำนวน 1 ตำแหน่ง นักวิชาการศูนย์เยาวชน 3 (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา) จำนวน 7 ตำแหน่ง นักวิจัยการจราจร 3 จำนวน 5 ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 3 จำนวน 2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วินัย 3 จำนวน 2 ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3 จำนวน 9 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 3 จำนวน 3 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 3 จำนวน 9 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 3 จำนวน 13 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 จำนวน 13 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง 3 จำนวน 25 ตำแหน่ง และบุคลากร 3 จำนวน 10 ตำแหน่ง

สำหรับผู้ที่สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครที่จะบรรจุครั้งแรกจำนวน 101 ตำแหน่งดังกล่าว ขอให้มารับหนังสือเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครด้วยตนเองที่ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารใหม่ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 19 หรือ 20 เม.ย.44 ในเวลาราชการ--จบ--

-นห-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง