มสธ. เปิดบริการลงทะเบียนทางโทรศัพท์ พร้อมจัดทำเว็บไซต์ดูผลคะแนน

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2543 15:09:04 น.
กรุงเทพฯ--30 มิ.ย.--มสธ.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เผยมหาวิทยาลัย จัดทำบริการลงทะเบียนทางโทรศัพท์ผ่านระบบกรุงไทยเทเลแบงก์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษา ที่อยู่ไกล พร้อมจัดทำเว็บไซต์ประกาศผลคะแนนสอบ

รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร อธิการบดี มสธ. เปิดเผยว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้อำนวย ความสะดวกให้นักศึกษา โดยเปิดบริการลงทะเบียนทางโทรศัพท์ เนื่องจาก มสธ. จัดการศึกษาในระบบ ทางไกล จึงอยากอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาที่อยู่ในท้องที่ที่ห่างไกลในการลงทะเบียนทางไปรษณีย์ โดยใช้บริการได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 - 23.00 น. สำหรับการลงทะเบียนโดยวิธีนี้จะหักเงินค่าลงทะเบียนและค่าบริการจากบัญชีออมทรัพย์ของนักศึกษาโดยอัตโนมัติ และข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษา จะถูกบันทึกลงคอมพิวเตอร์ทันทีที่กดโทรศัพท์เรียบร้อย

อธิการบดี มสธ. กล่าวว่า ปีที่ผ่านมามีนักศึกษาลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์เพียงร้อยละ 10 เท่านั้น ในขณะที่ มสธ. มีนักศึกษาถึง 200,000 คน จึงอยากให้นักศึกษาหันมาลงทะเบียนทางโทรศัพท์ เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 50 เวลานี้ทางมหาวิทยาลัยได้จัดทำบัตร มสธ. เอทีเอ็ม กรุงไทย ให้กับนักศึกษาใหม่ทุกคน เพื่อใช้ติดต่อกับธนาคารกรุงไทยสาขาที่สะดวกที่สุด ส่วนนักศึกษาเก่าที่ยังไม่มีบัตร ติดต่อขอทำบัตรได้ที่ สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ 503-2121 -4 ต่อ 6131 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้เริ่ม ดำเนินการประกาศการสอบระดับปริญญาตรีและโท รวมถึงการตรวจสอบผลการเรียนผ่านเว็บไซต์ http://www.stou.ac.th-- จบ--

-นศ-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง