อาสาสมัครสอนหนังสือเด็กวันอาทิตย์กับกลุ่ม ซ.โซ่อาสา ที่ชุมชนศิริอมาตย์ (หลังโรงแรมรัตนโกสินทร์)

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 18 ตุลาคม 2548 11:13:59 น.
กรุงเทพฯ--18 ต.ค.--กลุ่มรักเด็ก

กลุ่ม ซ.โซ่ อาสา เป็นกลุ่มอาสาสมัครอิสระ ที่สนใจ ห่วงใยสังคม โดยใช้เวลาในวันเสาร์- อาทิตย์ ซึ่งว่างจากการทำงาน มาทำงานเพื่อเด็กด้อยโอกาสในสังคมซึ่งสมาชิกกลุ่มเป็นบุคคลที่หลากหลาย ทั้งจากหน่วยงานราชการ เอกชน รวมถึงมูลนิธิต่างๆ ทั้งที่มาเป็นประจำ และมาเป็นครั้งคราว หรือมารวมเฉพาะกิจกรรม  กลุ่ม ซ.โซ อาสา ยังได้ประสานงานร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัคร อาทิ เช่น ตำรวจรถไฟ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก สถานแรกรับเด็กชายบ้านภูมิเวท ปากเกร็ด

โดยแรกเริ่ม คนกลุ่มนี้ได้มีโอกาสมาพบกันในกิจกรรมการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์เด็กเร่ร่อน ที่จัดโดยมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก เมื่อปลายปี 2542 และมีอุดมการณ์การทำงานเพื่อสังคมร่วมกัน ได้ร่วมกิจกรรมกับสำนักสวัสดิการกรุงเทพมหานคร เรื่อยมาจนปัจจุบัน

พื้นที่ในการปฏิบัติงานปัจจุบัน

- กิจกรรมที่ชุมชนศิริอมาตย์ (หลังโรงแรมรัตนโกสินทร์) ทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00-12.00 น.

- กิจกรรมสอนในสถานที่ต่าง ๆ เช่น สถานีรถไฟบางกอกน้อย หัวลำโพง

ซ.โซ อาสาเป็นกลุ่มอาสาสมัครอิสระ ไม่ขึ้นตรงต่อหน่วยงานใด ๆ การลงพื้นที่ปฏิบัติงานแต่ละครั้ง เราทุกคนพร้อมใจกันดูแลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยทุนส่วนตัว และหากมีผู้สนใจสนับสนุน ทางกลุ่มจะพิจารณารับเฉพาะเงินบริจาคโดยไม่มีเงื่อนไขที่เป็นภาระผูกพัน (เช่น กำหนดส่งรายงาน บัญชีแสดงค่าใช้จ่าย ฯลฯ) เนื่องจากจะเป็นภาระกับเหล่าอาสาสมัครที่ปกติมีงานประจำกันอยู่แล้ว และเข้ามาทำงานอาสาสมัครด้วยใจรัก และอยากให้งานอาสาสมัครเป็นสิ่งที่ทำแล้วสนุก ไม่รู้สึกว่าต้องทำตามกรอบที่เจ้าของเงินสนับสนุนกำหนด ซึ่งเงินบริจาคที่ได้รับจะนำมาซื้อนม ขนม และอุปกรณ์ที่จะเป็นสำหรับการสอน

ลักษณะงานและกิจกรรม

- สอนหนังสือ สอนการบ้าน เล่านิทาน เน้นการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต

- จัดหาอุปกรณ์ เสื้อผ้า ของใช้จำเป็น มอบให้กลุ่มเด็กหรือครอบครัวที่ขัดสน

- มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่ตั้งใจเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในชุมชนศิริอมาตย์ (เป็นทุนส่วนตัวของครูจิ๊บ ซึ่งเป็นอาสาสมัครในกลุ่ม)

- จัดกิจกรรมพิเศษ พาเด็กในชุมชนไปทัศนศึกษา
สนใจติดต่อ volunteer@deksiam.com--จบ--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง