สำนักทะเบียนราษฎร เปิด เวบไซต์ www.khonthai.com เพื่อคนไทย

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 6 กันยายน 2543 10:33:29 น.
กรุงเทพฯ--6 ก.ย.--สำนักทะเบียนราษฎร

ศูนย์ประมวลผลการทะเบียน สำนักทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครอง กล่าวถึงแนวทางในการพัฒนาเว็บไซด์คนไทยดอทคอมว่า ในอนาคตจะมีการตั้งหน่วยงานพิเศษที่มีอิสระเข้ามาดูแลการให้บริการของเว็บท่า คนไทย ดอท คอม (www.khonthai.com) เพื่อให้การบริหารงานเป็นเอกภาพและมีความคล่องตัวในการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด ปัจจุบันเว็บท่าคนไทยดอทคอมอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักทะเบียนราษฎร โดยเป็นเว็บท่าที่ ตั้งขึ้นเพื่อรองรับการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการที่เป็นประโยชน์และมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชน หากมีหน่วยงานที่เป็นอิสระเข้ามาดูแลจะทำให้การบริหารและจัดการมีความคล่องตัวมากขึ้น สอดคล้องตามแนวทางของกรมการปกครอง นอจากการตั้งองค์กรเข้ามาบริหารเว็บไซด์แล้ว ในอนาคต คนไทย ดอท คอมยังมีนโยบายที่จะหาพันธมิตรในการให้บริการเพิ่ม จากเดิมที่มีการสื่อสารแห่งประเทศไทย ,บริษัทซันไมโครซิสเต็มส์ และบริษัทอินฟอร์มิกซ์ เป็นพันธมิตรที่สนับสนุนการให้บริการ ในอนาคตเว็บท่าคนไทย ดอท คอมจะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อกับหน่วยงานภาครัฐทั่ ประเทศ ตามนโยบายของกรมการปกครอง และกระทรวงมหาดไทยที่จะกระจายการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปสู่องค์การบริหารระดับตำบลทั่วประเทศในปีหน้า--จบ--

-สส-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง