สสส. จัดงานแถลงผลงานวิชาการ“ปลดล็อกเด็กไทย ด้วยขั้นบันไดการอ่าน

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 17:02:39 น.
กรุงเทพฯ--19 พ.ค.--ไอเดีย เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์

โครงการพัฒนาหนังสือและการอ่านเพื่อสร้างรากฐานการเรียนรู้และสุขภาวะของเด็กไทย ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จะจัดงานแถลงผลงานวิชาการ"ปลดล็อกเด็กไทย ด้วยขั้นบันไดการอ่าน" เพื่อนำเสนอผลจากการศึกษางานวิจัยว่าด้วยพัฒนาการทางภาษาและการเรียนรู้การอ่านในเด็กวัย 3-7 ปี ถอดบทเรียน อุปสรรคการสอนภาษาในประเทศไทย พร้อมนำเสนอตัวอย่างและคุณลักษณะหนังสือหัดอ่านหรือ Leveled books ที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย ได้รับเกียรติจาก นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต บรรยายพิเศษ หัวข้อ "ปลดล็อกสมองเด็กไทยด้วยการอ่าน"แถลงผลงานวิชาการ โครงการพัฒนาหนังสือและการอ่านเพื่อสร้างรากฐานการเรียนรู้และสุขภาวะของเด็กไทย "ไม่ต้องเร่ง ลูกจะอ่านเก่งแบบก้าวกระโดด" โดย นางสาวระพีพรรณ พัฒนาเวช บรรณาธิการหนังสืออิสระ / ผู้จัดการโครงการฯ นางสาวเกื้อกมล นิยม บรรณาธิการสำนักพิมพ์สานอักษร / นักวิชาการโครงการฯ และดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ดำเนินรายการโดย คุณเรวัต สังข์ช่วย (DJ พี่น้ำเย็น) จากสถานวิทยุ FM.105 คลื่นสีขาวเพื่อเด็กและครอบครัว ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30 น. (ลงทะเบียน) ณ ห้องบอลรูม AB ชั้น ๒ โรงแรมมารวย การ์เด้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โครงการพัฒนาหนังสือและการอ่านเพื่อสร้างรากฐานการเรียนรู้และสุขภาวะของเด็กไทย โทร. 02-424-4616-7 E-Mail :info@happyreading.in.th

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง