ภาพข่าว: ล้านนาเอ็กซ์โป 2017 จัดยิ่งใหญ่ เทิดพระเกียรติในหลวง ร.9 ชูหลักพัฒนาแบบยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง”

ข่าวบันเทิง ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 17:16:09 น.
กรุงเทพฯ--19 มิ.ย.--

นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ที่ 4 จากซ้าย) ตัวแทนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พร้อมด้วยพันธมิตรทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดพิธีเปิดงานการแสดงสินค้า "ล้านนาเอ็กซ์โป 2017" ภายใต้แนวคิด "ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง" เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้รับเกียรติจาก นายสำเริง ไชยแสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮองสอน (ที่ 3 จากซ้าย) นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง (ที่ 5 จากซ้าย) นายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (ที่ 2 จากซ้าย) และ นายธณัท ปภพธนานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน (ที่ 6 จากซ้าย) เข้าร่วมพิธี ณ ห้องเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง