กรมธนารักษ์เปิดรับจองเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 23 สิงหาคม 2560 14:34:13 น.
กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน

เหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

กำหนดเปิดจองวันที่ 22 สิงหาคม - 30 กันยายน 2560
สถานที่เปิดรับจองเหรียญที่ระลึกทุกประเภท

- สำนักการคลัง กรมธนารักษ์

- หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ สำนักบริหารเงินตราจังหวัดปทุมธานี
- พิพิธภัณฑ์เหรียญ ถนนจักรพงษ์
- ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่
- ศาลาธนารักษ์ 2 จังหวัดสงขลา
-สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่ทั่วประเทศ

สำรับธนาคาร 19 แห่ง ทุกสาขาทั่วประเทศ เปิดรับจองเหรียญที่ระลึก 3 ประเภท ** ยกเว้นเหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นทราย** ได้แก่

- ธนาคารกรุงไทย - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
- ธนาคารกรุงเทพ - ธนาคารกสิกรไทย
- ธนาคารเกียรตินาคิน - ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
- ธนาคารทหารไทย - ธนาคารทิสโก้
- ธนาคารไทยพาณิชย์ - ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
- ธนาคารธนชาต - ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - ธนาคารยูโอบี
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ - ธนาคารออมสิน
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
- ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

ทั้งนี้ จะเปิดให้รับเหรียญที่ระลึก ณ สถานที่สั่งจอง ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง