สนพ.สระบุรี เปิดรับสมัครฝึกอบรมฟรี

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 25 เมษายน 2561 13:25:01 น.
กรุงเทพฯ--25 เม.ย.--สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม
1) หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขา

1.ช่างสีรถยนต์

2.ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
3.ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
สมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป หมดเขตรับสมัคร 14 พ.ค. 61
คุณสมบัติผู้สมัครฝึก
1. มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ

2. เยาวชนหรือ/ผู้ว่างงานหรือ/ผู้ถูกเลิกจ้างหรือ/ผู้ประกันตนมาตรา40/ผู้ประกันตนการว่างงาน

3. หรือช่างอิสระอื่นๆทั่วไปที่สนใจฝึก

4. หรือผู้มีบัตรสวัสดิการรัฐที่สนใจฝึก หรือบุคคลที่สนใจฝึกอบรมเพื่อประสงค์หางานทำ

5. มีสุขภาพ ความประพฤติ ไม่เป็น อุปสรรคต่อการฝึก

สามารถลงทะเบียนสมัครเข้าฝึกอบรมได้ที่ https://goo.gl/ktVbuV

2) รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับ สาขา
1. สาขาการติดตั้งผนังและพื้นคอนวูด 18 ชม. เริ่มฝึก 15-17 พ.ค.61

2. สาขาพนักงานขับรถโฟคลิฟท์ 30 ชม. เริ่มฝึก 21-25 พ.ค.61

สมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป หมดเขตสมัคร 8 พ.ค. 61
คุณสมบัติผู้สมัครฝึก
1. มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
2. ช่างเกี่ยวงานสาขาก่อสร้าง โยธา หรือสาขาอื่นๆ
4. หรือช่างอิสระอื่นๆทั่วไปที่สนใจฝึก

5. หรือผู้มีบัตรสวัสดิการรัฐที่สนใจฝึก หรือบุคคลที่สนใจฝึกอบรมเพื่อประสงค์หางานทำ

6. มีสุขภาพ ความประพฤติ ไม่เป็น อุปสรรคต่อการฝึก

สามารถลงทะเบียนสมัครเข้าฝึกอบรมได้ที่ https://goo.gl/rmaV71

3) รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม ระบบขนส่งและโลจิสติกส์ สาขา
1.ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า

2.ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน ๑๐ ตัน

3.ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง
4.นักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน
5.นักปฏิบัติการคลังสินค้า
6.เทคนิคการสอนงานด้านโลจิสติกส์
คุณสมบัติผู้สมัครฝึก
1. มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ

2. เจ้าหน้าที่/หัวหน้างาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/เกี่ยวกับงานสาขาระบบขนส่งและโลจิสติกส์

4. หรือเจ้าหน้าที่/หัวหน้างาน/ลูกจ้าง/พนักงานแผนกอื่นๆทั่วไป/ที่สนใจฝึก
5. มีสุขภาพ ความประพฤติ ไม่เป็น อุปสรรคต่อการฝึก

สามารถลงทะเบียนสมัครเข้าฝึกอบรมได้ที่ https://goo.gl/bxGACp

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี

111 หมู่ 1 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190 โทรศัพท์ 036679720 โทรสาร 036679719

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง