สพป.ตราด จัดโครงการพัฒนาครู โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring

ThaiPR.net -- พุธที่ 8 พฤษภาคม 2556 10:40:06 น.

วันที่ 5 พฤษภาคม 2556 นายธานินทร์ ชลจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครู โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดอบรมผู้บริหารสถานศึกษาอ่านต่อ

สพป.ตราด จัดโครงการพัฒนาครู โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoringสพป.ตราด จัดโครงการพัฒนาครู โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoringสพป.ตราด จัดโครงการพัฒนาครู โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoringสพป.ตราด จัดโครงการพัฒนาครู โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring