ข่าวอินโฟเควสท์
07:50 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่มPrecious Metal Futuresสิ้นวันที่ 15 ธ.ค.60   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ดังนี้ (หน่วย: จำน…
07:49 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Stock Futures สิ้นวันที่ 15 ธ.ค.60   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสัญญา…
07:48 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม SET50 Index Futures สิ้นวันที่ 15 ธ.ค. 60   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ดังนี้ (หน่วย: จำน…
07:48 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม All Futures สิ้นวันที่ 15 ธ.ค. 60   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสัญญา)…