ข่าวปฏิทิน อังคารที่ 16 ต.ค. 2018

ข่าวปฏิทิน อังคารที่ 16 ต.ค. 2018

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(17 ตุลาคม 2561)

ThaiPR.net

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 13.00 น. โรงพยาบาลกรุงเทพ จัดงาน Group Interview เรื่อง Sunday Clinic : High Risk Breast Cancer “มะเร็ง เต้านม รู้เร็วรักษาได้” ณ อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ. กรุงเทพ 15.00 น. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีลงนามความร่วมมือทา ด้านการจัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าอ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันพรุ่งนี้(17 ตุลาคม 2561)

ThaiPR.net

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 14.00 น. สมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย จัดงานประชุมสมาชิกสมาคม การตลาดท่องเที่ยวไทยประจำเดือน ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะบาร์ซาร์ โฮเท็ล รัชดาอ่านต่อ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(17 ตุลาคม 2561)

ThaiPR.net

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 09.00 น. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วัน แรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของ บมจ. บริษัท โอสถสภา “OSP” ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 09.30 น. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดงานแถลง ข่าวเปิด “สถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเท อร์เน็ต” ณ โรงแรมดิอ่านต่อ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(16 ตุลาคม 2561)

ThaiPR.net

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 09.30 น. ทปอ. จัดแถลงเปิดตัวเว็บ MY TCAS ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ครบวงจร พร้อมเปิดใจผู้พัฒนาระบบเพื่อ Dek62 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ตึกเก่า) 10.00 น. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงานแถลงความร่วมมือ “การส่งเสริม ความรู้ทางการเงิน” ระหว่าง ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย และอ่านต่อ

ข่าวปฏิทิน จันทร์ที่ 15 ต.ค. 2018

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(16 ตุลาคม 2561)

ThaiPR.net

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 09.30 น. ทปอ. จัดแถลงเปิดตัวเว็บ MY TCAS ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ครบวงจร พร้อมเปิดใจผู้พัฒนาระบบเพื่อ Dek62 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ตึกเก่า) 10.00 น. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงานแถลงความร่วมมือ “การส่งเสริม ความรู้ทางการเงิน” ระหว่าง ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย และอ่านต่อ

ข่าวปฏิทิน อาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2018

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(14 ตุลาคม 2561)

ThaiPR.net

วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 14.00 น. ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จัดพิธีเปิดสาขาใหม่ TAMIYA PLAMODEL FACTORY ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิตอ่านต่อ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(14 ตุลาคม 2561)

ThaiPR.net

วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 13.00 น. อพวช. จัดพิธีมอบรางวัล “การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับ ประเทศ ครั้งที่ ๑๗” ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโนยีสารสนเทศ อพวช.อ่านต่อ

ข่าวปฏิทิน เสาร์ที่ 13 ต.ค. 2018

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(14 ตุลาคม 2561)

ThaiPR.net

วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 13.00 น. อพวช. จัดพิธีมอบรางวัล “การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับ ประเทศ ครั้งที่ ๑๗” ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโนยีสารสนเทศ อพวช.อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(14 ตุลาคม 2561)

ThaiPR.net

วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 14.00 น. ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จัดพิธีเปิดสาขาใหม่ TAMIYA PLAMODEL FACTORY ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิตอ่านต่อ

ข่าวปฏิทิน ศุกร์ที่ 12 ต.ค. 2018

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(12 ตุลาคม 2561)

ThaiPR.net

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 10.00 น. กนอ. จัดแถลงเปิดตัวผู้ว่าคนใหม่ พร้อมแนวทาง ยุทธศาสตร์ปี 62 ณ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอ่านต่อ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(12 ตุลาคม 2561)

ThaiPR.net

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 09.30 น. ม.ศรีปทุม ขอเชิญชวนพสกนิกรไทย ร่วมใจทำบุญถวาย พระราชกุศล “ในหลวง รัชกาลที่ ๙” ณ มหาวิทยาลัยศรี ปทุมอ่านต่อ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(12 ตุลาคม 2561)

ThaiPR.net

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 10.30 น. ธนาคารออมสิน จัดงานแถลงข่าวจัดงาน “GSB SMART SMEs SMART STARTUP 2018” ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่อ่านต่อ

ข่าวปฏิทิน พฤหัสบดีที่ 11 ต.ค. 2018

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(12 ตุลาคม 2561)

ThaiPR.net

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 10.00 น. กนอ. จัดแถลงเปิดตัวผู้ว่าคนใหม่ พร้อมแนวทาง ยุทธศาสตร์ปี 62 ณ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอ่านต่อ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(12 ตุลาคม 2561)

ThaiPR.net

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 09.30 น. ม.ศรีปทุม ขอเชิญชวนพสกนิกรไทย ร่วมใจทำบุญถวาย พระราชกุศล “ในหลวง รัชกาลที่ ๙” ณ มหาวิทยาลัยศรี ปทุมอ่านต่อ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(12 ตุลาคม 2561)

ThaiPR.net

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 10.30 น. ธนาคารออมสิน จัดงานแถลงข่าวจัดงาน “GSB SMART SMEs SMART STARTUP 2018” ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่อ่านต่อ