ข่าวปฏิทิน 19 ธ.ค. 2018 16:00 น.

ข่าวปฏิทิน พุธที่ 19 ธ.ค. 2018

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(19 ธันวาคม 2561)

ThaiPR.net

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 09.00 น. ธนาคารกรุงเทพ และสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จัดงานมอบ หนังสือชุด “นิทานเด็ก วรรณกรรมเยาวชนนานาชาติ สาน สายใยรักในครอบครัว” ณ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ สีลม 09.30 น. ธพว. จัดงานแถลงข่าวผลสำรวจทัศนะต่อสถานการณ์การ ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ ณ SME Development Bankอ่านต่อ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(19 ธันวาคม 2561)

ThaiPR.net

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 09.00 น. สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ เชิญร่วมเป็นสักขีพยาน ในโอกาส เข้าทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็นวันแรก ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 09.00 น. ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จัดพิธีเปิดการซื้อขาย หลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ หรืออ่านต่อ

ข่าวปฏิทิน อังคารที่ 18 ธ.ค. 2018

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(19 ธันวาคม 2561)

ThaiPR.net

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 09.00 น. ธนาคารกรุงเทพ และสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จัดงานมอบ หนังสือชุด “นิทานเด็ก วรรณกรรมเยาวชนนานาชาติ สาน สายใยรักในครอบครัว” ณ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ สีลม 09.30 น. ธพว. จัดงานแถลงข่าวผลสำรวจทัศนะต่อสถานการณ์การ ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ ณ SME Development Bankอ่านต่อ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(19 ธันวาคม 2561)

ThaiPR.net

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 09.00 น. สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ เชิญร่วมเป็นสักขีพยาน ในโอกาส เข้าทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็นวันแรก ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 09.00 น. ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จัดพิธีเปิดการซื้อขาย หลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ หรืออ่านต่อ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(18 ธันวาคม 2561)

ThaiPR.net

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 09.00 น. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดพิธีเปิดการซื้อขาย DR ตัวแรก “E1VFVN3001” ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 10.00 น. กรุงศรี จัดงานแถลงข่าว “ทิศทางตลาดเงินในปี 2562 และปัจจัยท้าทาย” ณ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯอ่านต่อ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(18 ธันวาคม 2561)

ThaiPR.net

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 10.00 น. อพวช. จัดพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ (วิทย์ติดเลนส์) ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน 13.00 น. กยท. จัดงานแถลงข่าว โครงการช้อปยางล้อช่วยชาติ “ส่ง คูปองแสดงการซื้อยางล้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถ จักรยาน” ณ การยางแห่งประเทศ สำนักงานใหญ่ 14.30 น. ธนาคารกสิกรไทยอ่านต่อ

ข่าวปฏิทิน จันทร์ที่ 17 ธ.ค. 2018

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(18 ธันวาคม 2561)

ThaiPR.net

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 10.00 น. อพวช. จัดพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ (วิทย์ติดเลนส์) ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน 13.00 น. กยท. จัดงานแถลงข่าว โครงการช้อปยางล้อช่วยชาติ “ส่ง คูปองแสดงการซื้อยางล้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถ จักรยาน” ณ การยางแห่งประเทศ สำนักงานใหญ่ 14.30 น. ธนาคารกสิกรไทยอ่านต่อ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(18 ธันวาคม 2561)

ThaiPR.net

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 09.00 น. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดพิธีเปิดการซื้อขาย DR ตัวแรก “E1VFVN3001” ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 10.00 น. กรุงศรี จัดงานแถลงข่าว “ทิศทางตลาดเงินในปี 2562 และปัจจัยท้าทาย” ณ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯอ่านต่อ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(17 ธันวาคม 2561)

ThaiPR.net

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 10.00 น. ทีเอ็มบี จัดงาน “เติมพลัง SMEs ไทยให้ยั่งยืน” ณ ที เอ็มบี สำนักงานใหญ่ 13.00 น. ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชิญร่วมรับฟัง "แนวทางความร่วมมือ ขยายข้อมูลความรู้ทางการเงินสู่ประชาชน" ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 14.00 น. QueQ แอปพลิเคชั่นจองคิวอันดับหนึ่งของประเทศ แถลง ความร่วมมือกับ ธนาคารอ่านต่อ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(17 ธันวาคม 2561)

ThaiPR.net

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 08.00 น. งานแถลงข่าวและส่งมอบโครงการ สนามเด็กเล่นเพื่อการ เรียนรู้: You’re Playground ณ โรงเรียนอนุบาล ปทุมธานี 09.00 น. กรมประมง...เตรียมเปิดบ้านจัดการประชุมสมัชชาประมง พื้นบ้านประเทศไทย ประจำปี 2561 ณ กรมประมง 13.30 น. CEA จัดแถลงข่าวความพร้อมจัดงาน Bangkok Design Week 2019อ่านต่อ

ข่าวปฏิทิน อาทิตย์ที่ 16 ธ.ค. 2018

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(17 ธันวาคม 2561)

ThaiPR.net

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 10.00 น. ทีเอ็มบี จัดงาน “เติมพลัง SMEs ไทยให้ยั่งยืน” ณ ที เอ็มบี สำนักงานใหญ่ 13.00 น. ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชิญร่วมรับฟัง "แนวทางความร่วมมือ ขยายข้อมูลความรู้ทางการเงินสู่ประชาชน" ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 14.00 น. QueQ แอปพลิเคชั่นจองคิวอันดับหนึ่งของประเทศ แถลง ความร่วมมือกับ ธนาคารอ่านต่อ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(17 ธันวาคม 2561)

ThaiPR.net

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 08.00 น. งานแถลงข่าวและส่งมอบโครงการ สนามเด็กเล่นเพื่อการ เรียนรู้: You’re Playground ณ โรงเรียนอนุบาล ปทุมธานี 09.00 น. กรมประมง...เตรียมเปิดบ้านจัดการประชุมสมัชชาประมง พื้นบ้านประเทศไทย ประจำปี 2561 ณ กรมประมง 13.30 น. CEA จัดแถลงข่าวความพร้อมจัดงาน Bangkok Design Week 2019อ่านต่อ

ข่าวปฏิทิน เสาร์ที่ 15 ธ.ค. 2018

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(15 ธันวาคม 2561)

ThaiPR.net

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 10.00 น. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดงานประมูลขายทรัพย์ NPA ครั้งที่ 4/2561 (ประมูลบ้านมือสอง) ณ ธอส. สำนักงาน ใหญ่ พระราม 9อ่านต่อ

ข่าวปฏิทิน ศุกร์ที่ 14 ธ.ค. 2018

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(15 ธันวาคม 2561)

ThaiPR.net

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 10.00 น. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดงานประมูลขายทรัพย์ NPA ครั้งที่ 4/2561 (ประมูลบ้านมือสอง) ณ ธอส. สำนักงาน ใหญ่ พระราม 9อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(14 ธันวาคม 2561)

ThaiPR.net

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 08.00 น. ธนาคารกรุงเทพ จัดงาน 'บัวหลวงเอสเอ็มอีแฟร์ 2561’ ครั้งที่ 10 ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ ถนนสีลม 13.00 น. รพ.หัวเฉียว จัดบรรยายธรรมโอสถ โดย พระครูสิริธรรมภา ณ ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว 14.30 น. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดพิธีลงนามสัญญาจำหน่าย สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ปี 2561 ณอ่านต่อ