ข่าวปฏิทิน อังคารที่ 8 ม.ค. 2019

ข่าวปฏิทิน อังคารที่ 8 ม.ค. 2019

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(9 มกราคม 2562)

ThaiPR.net

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 13.00 น. วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแถลงข่าว 2019 INFLUENCER ครองเมือง ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลอ่านต่อ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(9 มกราคม 2562)

ThaiPR.net

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 10.00 น. วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จัดงานแถลงข่าวการเตรียมความ พร้อมในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 10.00 น. วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จัดแถลงข่าวการเตรียมความ พร้อมในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มอ่านต่อ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(8 มกราคม 2562)

ThaiPR.net

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 08.30 น. รพ.หัวเฉียว จัดอบรมแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เรื่อง “สัดส่วนชวนคิด” ณ โรงพยาบาลหัวเฉียวอ่านต่อ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(8 มกราคม 2562)

ThaiPR.net

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 08.30 น. รพ.หัวเฉียว จัดอบรมแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เรื่อง “สัดส่วนชวนคิด” ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว 10.00 น. ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดงาน EIC Press Briefing ในหัว ข้อ “มุมมองแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ไตรมาส 1 ปี 2562” ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่อ่านต่อ

ข่าวปฏิทิน จันทร์ที่ 7 ม.ค. 2019

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(8 มกราคม 2562)

ThaiPR.net

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 08.30 น. รพ.หัวเฉียว จัดอบรมแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เรื่อง “สัดส่วนชวนคิด” ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว 10.00 น. ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดงาน EIC Press Briefing ในหัว ข้อ “มุมมองแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ไตรมาส 1 ปี 2562” ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(8 มกราคม 2562)

ThaiPR.net

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 08.30 น. รพ.หัวเฉียว จัดอบรมแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เรื่อง “สัดส่วนชวนคิด” ณ โรงพยาบาลหัวเฉียวอ่านต่อ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(7 มกราคม 2562)

ThaiPR.net

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 13.00 น. การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนาทดสอบความสนใจของ นักลงทุน (Market Sounding) ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 13.30 น. ทีเส็บ แถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2561 และ แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โครงการมาตรฐานสถานที่จัดงาน ประเทศไทย หรือ Thailand MICE Venueอ่านต่อ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(7 มกราคม 2562)

ThaiPR.net

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 09.00 น. เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จัดงาน 1st Day Trade บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอป เมนท์ จำกัด (มหาชน) “SAAM” ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 14.30 น. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงานแถลงสรุปภาพรวมภาวะ ตลาดหลักทรัพย์ปี 2561 ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯอ่านต่อ

ข่าวปฏิทิน อาทิตย์ที่ 6 ม.ค. 2019

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(7 มกราคม 2562)

ThaiPR.net

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 09.00 น. เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จัดงาน 1st Day Trade บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอป เมนท์ จำกัด (มหาชน) “SAAM” ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 14.30 น. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงานแถลงสรุปภาพรวมภาวะ ตลาดหลักทรัพย์ปี 2561 ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯอ่านต่อ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(7 มกราคม 2562)

ThaiPR.net

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 13.00 น. การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนาทดสอบความสนใจของ นักลงทุน (Market Sounding) ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 13.30 น. ทีเส็บ แถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2561 และ แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โครงการมาตรฐานสถานที่จัดงาน ประเทศไทย หรือ Thailand MICE Venueอ่านต่อ

ข่าวปฏิทิน ศุกร์ที่ 4 ม.ค. 2019

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(4 มกราคม 2562)

ThaiPR.net

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 10.30 น. สจล. จัดแถลงข่าวความพร้อมศูนย์พักพิงฉุกเฉินมาตรฐาน สากลรองรับพายุปาบึก พร้อมระบบพยากรณ์ WMApp ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 10.30 น. หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดแถลง ข่าว "ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค" ณ หอการค้า ไทยอ่านต่อ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(4 มกราคม 2562)

ThaiPR.net

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 10.00 น. ซี เอ แซด จัดงาน “พิธีลงนามในสัญญาแต่งตั้ง ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น สามัญเพิ่มทุน” ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 14.00 น. ซีลิค คอร์พ จัดงาน “ความคืบหน้าการเข้าซื้อกิจการ กลุ่ม PMC” ณ โรงแรมแชงกรี ลา กรุงเทพฯอ่านต่อ

ข่าวปฏิทิน พฤหัสบดีที่ 3 ม.ค. 2019

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(4 มกราคม 2562)

ThaiPR.net

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 10.30 น. สจล. จัดแถลงข่าวความพร้อมศูนย์พักพิงฉุกเฉินมาตรฐาน สากลรองรับพายุปาบึก พร้อมระบบพยากรณ์ WMApp ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 10.30 น. หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดแถลง ข่าว "ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค" ณ หอการค้า ไทยอ่านต่อ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(4 มกราคม 2562)

ThaiPR.net

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 10.00 น. ซี เอ แซด จัดงาน “พิธีลงนามในสัญญาแต่งตั้ง ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น สามัญเพิ่มทุน” ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 14.00 น. ซีลิค คอร์พ จัดงาน “ความคืบหน้าการเข้าซื้อกิจการ กลุ่ม PMC” ณ โรงแรมแชงกรี ลา กรุงเทพฯอ่านต่อ

ข่าวปฏิทิน ศุกร์ที่ 28 ธ.ค. 2018

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(28 ธันวาคม 2561)

ThaiPR.net

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 10.30 น. อสมท ร่วมกับ อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จัดแถลงข่าวเปิด ตัว “M wink รหัสลับ คับจอ” ณ อสมทอ่านต่อ