ข่าวปฏิทิน 14 ม.ค. 2019 16:00 น.

ข่าวปฏิทิน จันทร์ที่ 14 ม.ค. 2019

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(14 มกราคม 2562)

ThaiPR.net

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 09.00 น. งานแถลงข่าวเปิดเผย "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพารา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 2579)" ณ การยางแห่งประเทศไทย 13.30 น. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จัดงานแถลงข่าว“Krungsri MUFG Bike & Run 2019 : Explore the New Trail” ณ อาคาร กรุงศรีเพลินจิตอ่านต่อ

ข่าวปฏิทิน อาทิตย์ที่ 13 ม.ค. 2019

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(14 มกราคม 2562)

ThaiPR.net

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 09.00 น. งานแถลงข่าวเปิดเผย "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพารา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 2579)" ณ การยางแห่งประเทศไทย 13.30 น. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จัดงานแถลงข่าว“Krungsri MUFG Bike & Run 2019 : Explore the New Trail” ณ อาคาร กรุงศรีเพลินจิตอ่านต่อ

ข่าวปฏิทิน เสาร์ที่ 12 ม.ค. 2019

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(12 มกราคม 2562)

ThaiPR.net

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 09.00 น. กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 10.30 น. เอสซีจี จัดงานแถลงข่าวการลงนามความร่วมมือในโครงการ “Smile Kids School Bus รถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความ ปลอดภัย” ณ กระทรวงศึกษาธิการอ่านต่อ

ข่าวปฏิทิน ศุกร์ที่ 11 ม.ค. 2019

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(12 มกราคม 2562)

ThaiPR.net

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 09.00 น. กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 10.30 น. เอสซีจี จัดงานแถลงข่าวการลงนามความร่วมมือในโครงการ “Smile Kids School Bus รถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความ ปลอดภัย” ณ กระทรวงศึกษาธิการอ่านต่อ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(11 มกราคม 2562)

ThaiPR.net

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 09.00 น. สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบัน IGLP แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด จัดงาน “เวทีสาธารณะระดับนานาชาติ” ณ โรงแรมอโนมา ถ.ราชดำริ 10.30 น. งานแถลงข่าว SITE 2019 Global Conference "Bangkok Incentivising Diversity & Innovation" ณ โรงแรมแชงก รี ลาอ่านต่อ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(11 มกราคม 2562)

ThaiPR.net

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 09.30 น. บีโอไอเชิญร่วมงานแถลงข่าว ผลการประชุมคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาลอ่านต่อ

ข่าวปฏิทิน พฤหัสบดีที่ 10 ม.ค. 2019

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(11 มกราคม 2562)

ThaiPR.net

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 09.30 น. บีโอไอเชิญร่วมงานแถลงข่าว ผลการประชุมคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาลอ่านต่อ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(11 มกราคม 2562)

ThaiPR.net

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 09.00 น. สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบัน IGLP แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด จัดงาน “เวทีสาธารณะระดับนานาชาติ” ณ โรงแรมอโนมา ถ.ราชดำริ 10.30 น. งานแถลงข่าว SITE 2019 Global Conference "Bangkok Incentivising Diversity & Innovation" ณ โรงแรมแชงก รี ลาอ่านต่อ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(10 มกราคม 2562)

ThaiPR.net

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 08.30 น. อพวช. จัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ สนุกวิทย์ พิชิตตารางธาตุ” ณ ลาน พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว 09.30 น. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานเปิดตัวคณะการศึกษา ปฐมวัยและโรงเรียนสาธิตม.หอการค้าไทยพร้อมปาฐกถาอ่านต่อ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(10 มกราคม 2562)

ThaiPR.net

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 10.00 น. งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 11 ณ โรงแรม เมเปิ้ล บางนา 10.30 น. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดพิธีลงนาม บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางไซเบอร์และ ดิจิทัลระหว่างไทยและออสเตรเลีย ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 13.00อ่านต่อ

ข่าวปฏิทิน พุธที่ 9 ม.ค. 2019

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(10 มกราคม 2562)

ThaiPR.net

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 10.00 น. งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 11 ณ โรงแรม เมเปิ้ล บางนา 10.30 น. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดพิธีลงนาม บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางไซเบอร์และ ดิจิทัลระหว่างไทยและออสเตรเลีย ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 13.00อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(10 มกราคม 2562)

ThaiPR.net

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 08.30 น. อพวช. จัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ สนุกวิทย์ พิชิตตารางธาตุ” ณ ลาน พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว 09.30 น. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานเปิดตัวคณะการศึกษา ปฐมวัยและโรงเรียนสาธิตม.หอการค้าไทยพร้อมปาฐกถาอ่านต่อ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(9 มกราคม 2562)

ThaiPR.net

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 10.00 น. วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จัดงานแถลงข่าวการเตรียมความ พร้อมในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 10.00 น. วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จัดแถลงข่าวการเตรียมความ พร้อมในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มอ่านต่อ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(9 มกราคม 2562)

ThaiPR.net

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 13.00 น. วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแถลงข่าว 2019 INFLUENCER ครองเมือง ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลอ่านต่อ

ข่าวปฏิทิน อังคารที่ 8 ม.ค. 2019

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(9 มกราคม 2562)

ThaiPR.net

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 13.00 น. วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแถลงข่าว 2019 INFLUENCER ครองเมือง ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลอ่านต่อ