ข่าว “พยากรณ์อากาศประจำวัน” ทั่วไปล่าสุด

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2563

7 ส.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2563

6 ส.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมา... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2563

5 ส.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2563

4 ส.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2563

3 ส.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

31 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 31 กรกฏาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังปานกลาง... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

30 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังปานกลาง... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

29 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

24 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 24 กรกฏาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

23 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

22 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของประเทศไทย... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

21 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

20 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

17 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 17 กรกฏาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

16 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

15 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

14 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

13 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

10 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

9 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

8 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลง... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2563

7 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 7 กรกฏาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

3 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา และลาว... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

2 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังปานกลาง... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

1 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรง... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2563

30 มิ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2563

29 มิ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2563

26 มิ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2563

25 มิ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังอ่อน... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2563

24 มิ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง... อ่านต่อ


ข่าว “พยากรณ์อากาศประจำวัน”ทั่วไป ก่อน 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 07:11 น.

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ