ข่าว “พยากรณ์อากาศประจำวัน” ทั่วไป ก่อน 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 07:11 น.

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

30 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 30 กรกฏาคม 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ด้านตะวันตกของประเทศไทย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนเพิ่มมากขึ้น... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

26 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 26 กรกฏาคม 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องในระยะนี้ โดยภาคเหนือ... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

25 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 25 กรกฏาคม 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนเพิ่มมากขึ้น... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2562

24 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 24 กรกฏาคม 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนมากกว่าภาคอื่นๆ ส่วนภาคใต้... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

23 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 23 กรกฏาคม 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีการกระจายของฝนมากกว่าภาคอื่นๆ... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2562

22 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 22 กรกฏาคม 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนภาคใต้... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

19 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 19 กรกฏาคม 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคใต้ และภาคตะวันออก มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

18 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 18 กรกฏาคม 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคกลางตอนล่าง มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2562

17 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 17 กรกฏาคม 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

15 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 15 กรกฏาคม 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีปริมาณฝนน้อยในระยะนี้ โดยด้านตะวันตกของภาคเหนือ ภาคกลาง... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

ก.ค. 62 –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 12 กรกฏาคม 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีปริมาณฝนน้อยในระยะนี้ เว้นแต่ภาคเหนือตอนบน... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2562

ก.ค. 62 –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 11 กรกฏาคม 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ในระยะนี้... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

ก.ค. 62 –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 10 กรกฏาคม 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีการกระจายของฝนเพิ่มมากขึ้น... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

ก.ค. 62 –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 9 กรกฏาคม 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองลดลงในระยะนี้... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

ก.ค. 62 –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 8 กรกฏาคม 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนอง โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออก... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

ก.ค. 62 –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 5 กรกฏาคม 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนตกลดลง เว้นแต่ภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักได้บางแห่ง... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

ก.ค. 62 –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 4 กรกฏาคม 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมแรง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

ก.ค. 62 –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 3 กรกฏาคม 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกับมีลมแรง... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2562

ก.ค. 62 –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 2 กรกฏาคม 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2562

ก.ค. 62 –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2562

มิ.ย. 62 –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ด้านตะวันตกของประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2562

มิ.ย. 62 –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2562

มิ.ย. 62 –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562

มิ.ย. 62 –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2562

มิ.ย. 62 –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคใต้... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2562

มิ.ย. 62 –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีปริมาณและการกระจายฝนลดลง... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2562

มิ.ย. 62 –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณประเทศไทยตอนบนมีปริมาณและการกระจายฝนลดลง... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2562

มิ.ย. 62 –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนักบางถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2562

มิ.ย. 62 –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกต่อเนื่อง... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2562

มิ.ย. 62 –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ... อ่านต่อ


ข่าว “พยากรณ์อากาศประจำวัน”ทั่วไป ก่อน 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 06:50 น.

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ