ข่าว ก่อน 4 ตุลาคม พ.ศ. 2544

วาระงานประจำวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2544

กฏหมายและประกาศ ต.ค. 44 –สำนักโฆษก เวลา 09.15 น. นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานนิทรรศการโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์พัฒนาความรู้ภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่สากล ณ ห้องประชุมใหญ่... อ่านต่อ

รายงานราคาพืชไร่และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ประจำวันที่ 3 ต.ค.2544

เศรษฐกิจ ต.ค. 44 –กรมการค้าภายใน หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.) WHOLESALE PRICES : BANGKOK สินค้า (COMMODITY 2 ต.ค.44 3 ต.ค.44 ข้าวโพด (Maize) ไซโล (Warehouse) 432 433 432 433... อ่านต่อ

ราคาขายปลีกสินค้า หมวดอาหารสดบางชนิด ประจำวันที่ 3 ต.ค.2544

เศรษฐกิจ ต.ค. 44 –กรมการค้าภายใน หน่วย:บาท/กก. (Unit : Baht/kg.) WHOLESALE PRICES : BANGKOK สินค้า (COMMODITY 2 ต.ค.44 3 ต.ค.44 หมวดเนื้อสัตว์ สุกรชำแหละฟาร์ม (Swine Poultry... อ่านต่อ

ราคาข้าวสารตลาดกรุงเทพ (บาท/100 กิโลกรัม) ประจำวันที่ 3 ต.ค.2544

เศรษฐกิจ ต.ค. 44 –กรมการค้าภายใน ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง) ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ... อ่านต่อ

ตารางราคาเกษตรกรขายได้ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี

เศรษฐกิจ ต.ค. 44 –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายการ ราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ราคาส่งออก เอฟ.โอ สัปดาห์ สัปดาห์ +เพิ่ม สัปดาห์ สัปดาห์ +เพิ่ม สัปดาห์ สัปดาห์ +เพิ่ม ที่แล้ว นี้... อ่านต่อ

ข่าวการผลิต การตลาด ผลิตผลการเกษตร : ประมง

เศรษฐกิจ ต.ค. 44 –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา (15 22 กย. 2544) สัตว์น้ำทุกชนิดส่งเข้าประมูล จำหน่าย ที่องค์การสะพานปลากรุงเทพฯ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,584.81 ตัน... อ่านต่อ

ข่าวการผลิต การตลาด ผลิตผลการเกษตร : ปศุสัตว์

เศรษฐกิจ ต.ค. 44 –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สรุปภาวะการผลิต การตลาดและราคาในประเทศ ในสัปดาห์นี้ราคาสุกรมีชีวิตปรับตัวลดลงอีก เพราะผู้เลี้ยงเริ่มระบายสุกรออก... อ่านต่อ

ข่าวการผลิต การตลาด ผลิตผลการเกษตร : กาแฟ

เศรษฐกิจ ต.ค. 44 –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไม่มีรายงาน 2. สรุปภาวะการผลิตการตลาดและราคาในต่างประเทศ ผลผลิตกาแฟในฤดูใหม่เพิ่มขึ้นกว่าที่ประมาณการไว้... อ่านต่อ

ข่าวการผลิต การตลาด ผลิตผลการเกษตร : หม่อน-ไหม

เศรษฐกิจ ต.ค. 44 –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เส้นไหมพื้นเมือง เกรด 1 สัปดาห์นี้กิโลกรัมละ 861.00 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 875.00 บาท ของสัปดาห์ก่อน คิดเป็นร้อยละ 1.60 เส้นไหมพื้นเมือง เกรด 2... อ่านต่อ

ข่าวการผลิต การตลาด ผลิตผลการเกษตร : ฝ้าย

เศรษฐกิจ ต.ค. 44 –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ราคาที่เกษตรกรขายได้ ฝ้ายดอกทั้งเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้กิโลกรัมละ 13.80 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 13.54 บาท ของสัปดาห์ก่อนคิดเป็นร้อยละ 7.39... อ่านต่อ

ราคาข้าวเปลือกในตลาดกลางโดยวิธีประมูลซื้อ(บาท/ตัน) ประจำวันที่ 3 ต.ค.2544

เศรษฐกิจ ต.ค. 44 –กรมการค้าภายใน พันบาท (In Thousands) ชนิด พิษณุโลก สุพรรณบุรี ท่าข้าวกำนันทรง นครปฐม ปทุมธานี Types PITSA SUPHAN KAM NAN SONG NAKORN PATUM NULOK BURI PATHUM THANI... อ่านต่อ

ข่าวการผลิต การตลาด ผลิตผลการเกษตร : ถั่วลิสง

เศรษฐกิจ ต.ค. 44 –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 7.34 บาท ราคาลดลงจาก กก.ละ 7.45 บาท ในสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.48... อ่านต่อ

ไอบีเอ็มพัฒนาซอฟท์แวร์ช่วยอ่านสำหรับผู้พิการทางสายตา

เทคโนโลยี ต.ค. 44 –ThaiPR.net เมื่อเร็วๆนี้ ไอบีเอ็มจัดแสดง IBM HomePage Reader ซอฟท์แวร์ช่วยอ่านเป็นภาษาญี่ปุ่น จีน และอังกฤษ ที่ไอบีเอ็ม ประเทศญี่ปุ่น ได้พัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยี... อ่านต่อ

ข่าวการผลิต การตลาด ผลิตผลการเกษตร : ถั่วเขียวผิวมัน

เศรษฐกิจ ต.ค. 44 –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ ราคาถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ... อ่านต่อ

ข่าวการผลิต การตลาด ผลิตผลการเกษตร : ถั่วเหลือง

เศรษฐกิจ ต.ค. 44 –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 9.83 บาท ลดลงจาก กก.ละ 10.14 บาท ในสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.06... อ่านต่อ

ข่าวการผลิต การตลาด ผลิตผลการเกษตร : อ้อยและน้ำตาล

เศรษฐกิจ ต.ค. 44 –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไม่มีรายงาน 2. สรุปภาวะการผลิต การตลาดและราคาในต่างประเทศ บริษัทอ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด ได้รายงานสถานการณ์ตลาดน้ำตาลในตลาดโลกว่า... อ่านต่อ

ข่าวการผลิต การตลาด ผลิตผลการเกษตร : มันสำปะหลัง

เศรษฐกิจ ต.ค. 44 –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ราคาหัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคากิโลกรัมละ 0.93 บาท ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 0.94 บาท ในกับสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.06 ราคามันเส้น... อ่านต่อ

ข่าวการผลิต การตลาด ผลิตผลการเกษตร : ข้าวโพด

เศรษฐกิจ ต.ค. 44 –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ศูนย์สารสนเทศการเกษตร คาดคะเนผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2544/45 ประจำ เดือนกันยายน 2544 ว่าจะมีพื้นที่เพาะปลูก 7.897 ล้านไร่... อ่านต่อ

ข่าวการผลิต การตลาด ผลิตผลการเกษตร : ข้าว

เศรษฐกิจ ต.ค. 44 –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผลการดำเนินงานนโยบายและมาตรการข้าวปี 2543/44 ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ โครงการเชื่อมโยงสินเชื่อเพื่อ การผลิตและบริการตลาดข้าวของสหกรณ์... อ่านต่อ

ข่าวการผลิต การตลาด ผลิตผลการเกษตร : ยางพารา

เศรษฐกิจ ต.ค. 44 –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1. สรุปภาวะการผลิตการตลาดและราคาภายในประเทศ ในช่วงสัปดาห์นี้ องค์การสวนยางได้เริ่มดำเนินการแทรกแซงตลาดยางพาราอีกครั้งเมื่อวันจันทร์... อ่านต่อ

ปริมาณข้าวไทยที่ส่งออกไปต่างประเทศ ประจำวันที่ 3 ต.ค.2544

เศรษฐกิจ ต.ค. 44 –กรมการค้าภายใน สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 3 ต.ค. 2544 ข้าวสาร ส่วนใหญ่ราคาทรงตัว นอกจากปลายข้าวหอมมะลิ ราคาโน้มสูงขึ้น เนื่องจากผู้ส่งออก... อ่านต่อ

ข่าวการผลิต การตลาด ผลิตผลการเกษตร : ปาล์มน้ำมัน

เศรษฐกิจ ต.ค. 44 –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ ราคาผลปาล์มทะลาย สัปดาห์นี้ เฉลี่ย กก.ละ 1.20 บาท ลดลงจาก กก.ละ... อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมงานพิธีตัดริบบิ้นเปิดร้านลาเบรอตาน สปา แอท บู๊ทส์ ในวันที่ 9 ต.ค....

ทั่วไป ต.ค. 44 –ThaiPR.net ลาเบรอตาน สปา แอท บู๊ทส์ ในเครือไบโอไฟล์ คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญร่วมงานพิธีตัดริบบิ้นเปิดร้านลาเบรอตาน สปา... อ่านต่อ

อุตสาหกรรมเหมืองแร่เดือนสิงหาคม 2544 : เพิ่มขึ้นตามการผลิตก๊าซธรรมชาติ

เศรษฐกิจ ต.ค. 44 –ธนาคารแห่งประเทศไทย ภาคเหมืองแร่ ในเดือนสิงหาคมปี 2544 การผลิตแร่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ตามการขยายตัวของก๊าซธรรมชาติเป็นสำคัญ เนื่องจากมีการรับซื้อก๊าซ ฯ... อ่านต่อ

การบริการท่องเที่ยว ในเดือนสิงหาคม ปี 2544

เศรษฐกิจ ต.ค. 44 –ธนาคารแห่งประเทศไทย การบริการท่องเที่ยว ในเดือนสิงหาคม ปี 2544 จำนวน นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 8.9... อ่านต่อ

ข้อมูลราคาข้าวเปลือกรายวัน ณ ตลาดกลางและตลาดสำคัญวันที่ 2 ตุลาคม 2544

เศรษฐกิจ ต.ค. 44 –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผลผลิต เกรด ตลาด ราคา หน่วย ข้าวเปลือกเจ้านาปรัง ความชื้น 14 15 % พันธุ์ชัยนาท 1 ท่าข้าวกำนันทรง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 4,350บาท/เกวียน ความชื้น 24 25 %... อ่านต่อ

ข้อมูลราคาข้าวเปลือกรายวัน ณ ตลาดกลางและตลาดสำคัญวันที่ 3 ตุลาคม 2544

เศรษฐกิจ ต.ค. 44 –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผลผลิต เกรด ตลาด ราคา หน่วย ข้าวเปลือกเจ้านาปรัง ความชื้น 14 15 % พันธุ์ชัยนาท 1 ท่าข้าวกำนันทรง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 4,350บาท/เกวียน ความชื้น 24 25 %... อ่านต่อ

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงาน "การจัดความพร้อมของระบบข้อมูลสำหรับธุรกิจในยุคเศรษฐกิจใหม่"

ทั่วไป ต.ค. 44 –ThaiPR.net เวอร์ริทัส ซอฟต์แวร์ คอร์ปอเรชั่น ผู้นำระบบซอฟต์แวร์บริหารการจัดเก็บข้อมูลระดับโลก ได้จัดให้มีโปรแกรมอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและโซลูชั่นของบริษัทขึ... อ่านต่อ

ข้อมูลราคาข้าวเปลือกรายวัน ณ ตลาดกลางและตลาดสำคัญวันที่ 1 ตุลาคม 2544

เศรษฐกิจ ต.ค. 44 –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผลผลิต เกรด ตลาด ราคา หน่วย ข้าวเปลือกเจ้านาปรัง ความชื้น 14 15 % พันธุ์ชัยนาท 1 ท่าข้าวกำนันทรง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 4,350บาท/เกวียน ความชื้น 24 25 %... อ่านต่อ

(ต่อ2) ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนาเรื่อง "ฝ่าวิกฤตควายไทย" ในโอกาสครบรอบ 20 ปี...

ทั่วไป ต.ค. 44 –ThaiPR.net การลงทะเบียน * ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน * ผู้สนใจกรุณาลงทะเบียนและสำรองที่นั่งได้ที่ ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติสำนักหอสมุด... อ่านต่อ


ข่าว ก่อน 3 ตุลาคม พ.ศ. 2544 14:52 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ