โครงการ Dachang Movie Town ของ CFLD ได้รับเลือกเป็นเมืองต้นแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโลก จากงานประกาศรางวัลระดับนานาชาติ

ข่าวต่างประเทศ Thursday November 1, 2018 14:56 —ข่าวประชาสัมพันธ์พีอาร์นิวส์ไวร์

ปักกิ่ง--1 พ.ย.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

Global Forum on Human Settlements (GFHS) ร่วมกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UN ESCAP) ได้จัดการประชุมประจำปีครั้งที่ 13 ขึ้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 โดยในระหว่างการประชุมดังกล่าว โครงการ Dachang Movie Town ซึ่งสร้างและดำเนินงานโดย CFLD ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองต้นแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวระดับโลก (Global Model of Characteristic Towns) ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่แนวคิดเมืองอุตสาหกรรมยั่งยืนของ CFLD ได้รับรางวัลจากองค์กรระหว่างประเทศชั้นแนวหน้า

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นเวลาสองวัน และมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 500 คน ซึ่งรวมถึงคุณ Anwarul K. Chowdhury อดีตประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ รองเลขาธิการองค์การสหประชาชาติและผู้แทนระดับสูง และคุณ Arab Hoballah อดีตหัวหน้าฝ่ายการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน ประจำแผนกเทคโนโลยี อุตสาหกรรมและเศรษฐศาสตร์ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาวุโสจากองค์กรระหว่างประเทศ ผู้แทนทางการทูต ตัวแทนจากรัฐบาล นายกเทศมนตรี และตัวแทนจากทุกสาขาอาชีพ โดยงานนี้มุ่งเน้นไปที่หัวข้อของการพัฒนานวัตกรรมเมืองเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDG ข้อที่ 11 (การทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความทั่วถึง ปลอดภัย ยืดหยุ่นและยั่งยืน) ตลอดจนวาระการประชุมเรื่องเมืองใหม่

ในพิธีมอบรางวัลเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่ยั่งยืนประจำปี 2561 CFLD ได้รับรางวัลเมืองต้นแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวระดับโลก สำหรับโครงการ Dachang Movie Town ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเขตเมืองอุตสาหกรรมใหม่ต้าฉาง ห่างจาก World Trade Center ในกรุงปักกิ่งออกไปทางตะวันออก 30 กิโลเมตร และตั้งอยู่บนฝั่งของแม่น้ำเฉาไป๋ นอกจากนี้ยังตั้งอยู่ห่างจากศูนย์ราชการแห่งใหม่ของนครปักกิ่งเพียง 8 กิโลเมตร Dachang Movie Town มีการดำเนินงานตามแผนยุทธศาตร์การพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับทั้ง "การบ่มเพาะและการพัฒนาอุตสาหกรรม" และมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม "ภาพยนตร์และโทรทัศน์" โครงการ Dachang Movie Town มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเงินในรูปแบบบูรณาการ ตลอดจนสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์อย่างสร้างสรรค์และครบวงจร รวมถึงสร้างระบบนิเวศโฉมใหม่

คณะกรรมการตัดสินพิจารณามอบรางวัลให้แก่ CFLD เนื่องด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้ ประการแรกคือ โครงการ Dachang Movie Town มีภารกิจที่ล้ำสมัยในการสร้างระบบนิเวศที่แข็งแกร่งสำหรับทั้งอุตสาหกรรมภาพยนตร์-โทรทัศน์ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยสามารถดึงดูดบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมได้เป็นจำนวนมาก ประการที่สองคือ ในแง่ของการวางแผนเชิงพื้นที่ โครงการดังกล่าวให้ความสำคัญอย่างเต็มที่กับทั้ง "อุตสาหกรรม" และ "การตั้งถิ่นฐานในเขตเมือง" ด้วยการกระจายศูนย์กลางเมืองและพื้นที่สาธารณะไปตามริมฝั่งแม่น้ำ รวมถึงสร้างละแวกชุมชนทีเป็นมิตรต่อคนเดินเท้าและตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่หลากหลาย ประการที่สามคือ การออกแบบภูมิทัศน์ภายในโครงการนี้ได้ชูจุดเด่นทางด้านวัฒนธรรม และผสมผสานแนวคิดเมืองภาพยนตร์-โทรทัศน์เข้ากับฉากหรือเหตุการณ์จริงในชีวิตประจำวันได้อย่างกลมกลืน ทั้งนี้ คุณ Lyu Haifeng เลขาธิการของ GFHS เชื่อว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้านภาพยนตร์และโทรทัศน์ของ CFLD มีศักยภาพกว้างไกล และมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาเขตเมืองอย่างยั่งยืน

Mr. Chen Huaizhou ประธานบริหารของ CFLD เปิดเผยว่า CFLD ได้ร่วมมือกับรัฐบาลในการสร้างเมืองอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ โดยเป็นไปตามแนวคิดหลัก "หนึ่งเมืองอุตสาหกรรม หนึ่งอุตสาหกรรมเฉพาะ" (one specialty industry for each industrial town) รวมทั้งสนับสนุนรูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) ที่มีประสิทธิภาพ เขาอธิบายว่า ทางบริษัทได้ทำการศึกษาฐานอุตสาหกรรมในภูมิภาคแบบเจาะลึก โดยมุ่งเน้นที่อุตสาหกรรมชั้นนำ และได้จัดทีมงานระดับมืออาชีพเพื่อวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะ การผนวกรวมทรัพยากรจากทั่วโลก การจัดการการลงทุน การดำเนินงานอัจฉริยะ ตลอดจนบริการอื่นๆ ที่ครอบคลุมห่วงโซ่อุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ต้องการก่อให้เกิด "การดำเนินงานที่ยั่งยืนในทุกเมืองอุตสาหกรรม"

โดยขณะนี้ ภายในโครงการ Dachang Movie Town ประกอบไปด้วยสตูดิโอระดับโลกจำนวนหกแห่ง โชว์รูมชั้นนำระดับนานาชาติที่มีความละเอียดระดับ 4K จำนวนสามแห่ง และสถานที่จัดเวิร์กช็อปด้านภูมิทัศน์จำนวนสามแห่ง นอกจากนี้ยังได้มีการทำสัญญาร่วมกับบริษัททั้งภายในประเทศและต่างประเทศจำนวนกว่า 100 บริษัทในอุตสาหกรรมภาพยนตร์-โทรทัศน์เชิงสร้างสรรค์ คิดเป็นมูลค่าการลงทุนตามสัญญาจำนวน 1.65 หมื่นล้านหยวน ซึ่งสองบริษัทในจำนวนนี้ได้เข้ามาตั้งสำนักงานในเมือง ได้แก่ Jin FX และ Base FX โดยบริษัท Jin FX เป็นผู้สร้างสรรค์ตัวละครหมาป่าเสมือนจริงในภาพยนตร์เรื่อง "The Wolf Totem" ขณะที่ Base FX ได้สร้างเทคนิคพิเศษด้านภาพในภาพยนตร์เรื่อง "Captain America 3" และอีกหลายเรื่อง

Global Forum on Human Settlements (GFHS) เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร ที่ก่อตั้งขึ้นในกรุงนิวยอร์ก เมื่อปี 2551 โดยมีท่านทูต Anwarul K. Chowdhury อดีตประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ, รองเลขาธิการสหประชาชาติและผู้แทนระดับสูง ดำรงตำแหน่งประธานองค์กร ทั้งนี้ GFHS มีพันธกิจในการพัฒนา "เมืองและการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ที่ยั่งยืน" และประสบความสำเร็จในการจัดประชุมประจำปีตามเมืองต่างๆ ทั่วโลกมาตลอด 12 ปีที่ผ่านมา สำหรับผู้ชนะรางวัล Sustainable Cities and Human Settlements Awards ประจำปี 2561 นี้ ยังรวมถึงเมืองบิลเบาของสเปน ซึ่งได้รับรางวัลเมืองสีเขียวระดับโลก (Global Green City) และโครงการสมาร์ทซิตี้ของเมืองบารูเอรี ประเทศบราซิล ที่คว้ารางวัลนวัตกรรมเมืองระดับโลก (Global Urban Innovation)


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ