เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งชาติหนานหนิงให้บริการ “Housekeeper Style” ช่วยลดเวลาและขั้นตอนในการขออนุญาตก่อสร้าง

ข่าวต่างประเทศ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 11:39 น. —Asianet Press Release

เพื่อลดความยุ่งยากในการขออนุญาตก่อสร้าง เพื่อให้บริการแก่บริษัทต่างๆ ด้วยความแม่นยำและมีประสิทธิภาพ เพื่อเดินหน้าสร้างความคึกคักในตลาดและความคิดสร้างสรรค์ในสังคม นับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งชาติหนานหนิงจึงให้บริการอนุมัติโครงการก่อสร้างในรูปแบบ Housekeeper Style ซึ่งส่งผลให้จำนวนเอกสารที่ต้องใช้ในการขออนุญาตก่อสร้างในเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งชาติหนานหนิง ลดลงจาก 34 ฉบับเหลือเพียง 31 ฉบับ ส่วนขั้นตอนการเดินเอกสารก็ลดลงจาก 13 ขั้นตอนเหลือพียง 10 ขั้นตอน โดยนับตั้งแต่ต้นปี สำนักอนุมัติของเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งชาติหนานหนิงได้รับเรื่องขออนุญาตก่อสร้างรวม 146 โครงการ และเดินเรื่องเสร็จเรียบร้อย 100% จากการเปิดเผยของคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งชาติหนานหนิง

สำนักอนุมัติของเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งชาติหนานหนิงให้บริการ "General Housekeeper" และ "Professional Butler" แก่ทุกโครงการ พร้อมให้คำแนะนำแก่บริษัทต่างๆ ในการลดเวลาขออนุญาตก่อสร้าง โดยการให้บริการของรัฐในรูปแบบ "รับเรื่อง ฝึกอบรม ให้คำแนะนำ และเดินเรื่องครบจบในที่เดียว" ได้นำไปสู่ "การรับเรื่องไว้พิจารณาโดยไม่มีเงื่อนไข การประสานงานอย่างไร้อุปสรรค การติดตามเรื่องตลอดกระบวนการ และการสื่อสารอย่างราบรื่น"

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา เหอ จินซิง หัวหน้าโครงการก่อสร้างในหนานหนิงของบริษัท Guangxi Liuzhou Pharmaceutical จำกัด ได้เดินทางมายังศูนย์บริการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งชาติหนานหนิงเพื่อจดทะเบียนก่อสร้างโครงการเฟสที่สอง โดยขั้นตอนการยื่นเอกสารไปจนถึงการประทับตราอนุมัติใช้เวลาเพียง 3 นาทีเท่านั้น

เหอ จินซิง กล่าวว่า "ตอนที่เราขออนุญาตก่อสร้างโครงการเฟสแรกเมื่อปี 2556 เราต้องจ้างคนถึง 4 คนให้ไปเดินเรื่องตามแผนกต่างๆ และต้องใช้เวลานานถึงครึ่งปีกว่าจะได้รับอนุญาตก่อสร้าง แต่ตอนนี้กระบวนการดังกล่าวได้รับการปรับปรุงดีขึ้นมาก เราแค่เตรียมเอกสารตามที่ทางการกำหนด ยื่นเอกสารให้กับ "Housekeeper" ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งชาติหนานหนิง และเดินเรื่องทั้งหมดได้ในที่เดียว นอกจากนี้ "Housekeeper" ยังให้บริการแบบตัวต่อตัวตั้งแต่การอนุญาตก่อสร้างไปจนถึงการรับรองการก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งช่วยให้ประหยัดเวลาอย่างมาก"

พนักงานจากบริษัท Nanning Yanxiang Equipment Technology จำกัด เปิดเผยว่า คำแนะนำจาก "Housekeeper" ช่วยให้การรับรองการก่อสร้างแล้วเสร็จใช้เวลาลดลงจาก 3 วันทำการเหลือเพียง 1 วันทำการเท่านั้น

หนง ซือหยิง รองผู้อำนวยการสำนักอนุมัติของเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งชาติหนานหนิง กล่าวว่า "ทุกแผนกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมถึงกันอย่างไร้รอยต่อ และมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า บริษัต่างๆ จึงสัมผัสได้ว่าได้รับบริการอยู่ตลอดเวลา และได้รับความพึงพอใจตลอดทั้งกระบวนการ" การพิจารณาแบบก่อสร้างและการเดินเอกสารใช้เวลาลดลงจาก 3 วันทำการเหลือเพียง 2 วันทำการ ขณะที่การออกเอกสารอนุญาตก่อสร้างลดลงจาก 5 วันทำการเหลือเพียง 3 วันทำการ และเวลาทั้งหมดในการอนุมัติการก่อสร้างโครงการลดลงจาก 47 วันทำการเหลือเพียง 42 วันทำการ บริษัทต่างๆ จึงสามารถตั้งรกรากและเริ่มการผลิตได้อย่างรวดเร็วขึ้นมาก ทั้งนี้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งชาติหนานหนิงจะเดินหน้าปรับปรุงและพัฒนากระบวนการอนุมัติต่อไป พร้อมกับขยายบริการ Housekeeper Style ไปยังบริษัทในภาคส่วนอื่นนอกเหนือจากบริษัทในภาคอุตสาหกรรม

ที่มา: คณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งชาติหนานหนิง

AsiaNet 79295


แท็ก หนานหนิง  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ