หัวเว่ย นำเสนอ Horizon Digital Platform หนุนสร้างเมืองอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกันเต็มรูปแบบ

ข่าวทั่วไป Thursday November 21, 2019 17:20 —ข่าวประชาสัมพันธ์พีอาร์นิวส์ไวร์

บาร์เซโลนา สเปน--21 พ.ย.--พีอาร์นิวสไวร์/อินโฟเควสท์ หัวเว่ยประกาศความร่วมมือล่าสุดกับเหล่าพันธมิตร ที่งาน SCEWC 2019 งาน Smart City Expo World Congress (SCEWC) ครั้งที่ 9 จัดขึ้นที่เมืองบาร์เซโลนา ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2019 โดยหัวเว่ยผนึกกำลังกับพันธมิตรอุตสาหกรรมและลูกค้ากว่า 20 ราย เข้าร่วมงานภายใต้ธีม 'Building a Fully Connected, Intelligent City' (สร้างเมืองอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกันเต็มรูปแบบ) หัวเว่ยได้จัดแสดงแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่พัฒนาต่อยอดขึ้นจาก Horizon Digital Platform และ Intelligent Operation Center (IOC) สำหรับการใช้งานในเขตเมือง เช่น ระบบการศึกษาอัจฉริยะ บริการสุขภาพอัจฉริยะ ตลอดจนความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ล่าสุดกับบาร์เซโลนา ขณะเดียวกันในงานประชุม Innovative Smart City Cooperation Forum หัวเว่ยได้แสดงกลยุทธ์ในการสร้างเมืองอัจฉริยะและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่สำคัญในเมืองใหญ่ทั่วโลก นอกจากนี้ หัวเว่ยยังเปิดตัว Smart City Development and Governance Standpoints Paper ในงานนี้ เพื่อสนับสนุนให้รัฐบาลของประเทศและเมืองต่าง ๆ ปรับใช้กลยุทธ์สู่ความเป็นดิจิทัลอย่างเป็นระบบ และพัฒนาสมาร์ทซิตี้ที่เอื้อต่อเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันก็ได้แชร์มุมมองเกี่ยวกับการบริหารเมืองอัจฉริยะของหัวเว่ยด้วย สร้างเมืองอัจฉริยะแห่งอนาคตด้วย 'วิธีที่ชาญฉลาดขึ้น' งานประชุม Innovative Smart City Cooperation Forum จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน โดย Shan Zhiguang ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลและการวิจัยอุตสาหกรรมแห่ง State Information Center, Rudolf Niessler ที่ปรึกษาด้านวิเทศสัมพันธ์แห่งคณะกรรมาธิการยุโรป และ Sun Fuyou รองประธานกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ของหัวเว่ย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง โดยวิธีบูรณาการเทคโนโลยีใหม่ที่หลากหลาย การเชื่อมต่อฐานข้อมูล การกำกับดูแลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และการส่งเสริมการปฏิรูปองค์กรและกระบวนการ เป็นประเด็นที่จีนและยุโรปให้ความสนใจร่วมกัน ซึ่งขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่หัวเว่ยทุ่มเทเพื่อช่วยให้ลูกค้ารับมือกับความท้าทายเหล่านั้น "การพัฒนาเมืองอัจฉริยะจำเป็นต้องพิจารณาทั้งปัจจัยทางเทคนิคและมนุษย์ และต้องทำให้สำเร็จด้วยวิธีที่อัจฉริยะขึ้น" Mr. Sun กล่าว "มันเป็นแนวคิดริเริ่มที่ผลักดันโดยรัฐบาล ซึ่งต้องการกระบวนการพัฒนาที่มีความต่อเนื่องในระยะยาว โดยนวัตกรรม การทดสอบ และการทวนซ้ำจะเป็นกุญแจสำคัญ แพลตฟอร์มดิจิทัลแบบบูรณาการจะช่วยให้พาร์ทเนอร์ในระบบนิเวศพัฒนาอย่างรวดเร็วและดำเนินงานตามความต้องการเฉพาะของแต่ละเมือง" หัวเว่ยยังได้เปิดตัว "HiCity" Intelligent City Solution ซึ่งพัฒนาขึ้นจาก Horizon Digital Platform โซลูชั่นนี้จะช่วยให้เกิดการบูรณาการทางเทคโนโลยี ICT ที่หลากหลายและข้อมูลใหม่ ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ แชร์ข้อมูลบริการ และถ่ายโอนข้อมูล ลดขีดจำกัดของการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และช่วยให้การบูรณาการทำได้ง่ายขึ้น โดยหัวเว่ยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนการบริหารและนวัตกรรมของเมืองอัจฉริยะให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการผนึกกำลังกับพันธมิตรในระบบนิเวศ พลังทางเศรษฐกิจและการวางแผนอย่างเป็นระบบเป็นกุญแจสำคัญสู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ภายในงาน หัวเว่ยยังได้เปิดตัว Smart City Development and Governance Standpoints Paper อย่างเป็นทางการ รายงานดังกล่าวจัดทำผ่านการวิเคราะห์กรณีศึกษาในเมือง ซึ่งให้รายละเอียดครอบคลุมของ 2 โมเดลตัวอย่าง และ 6 แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาตัวเมืองด้วยเมืองอัจฉริยะ และมีการเสนอว่า 'เศรษฐกิจ' และ 'ระบบ' จะเป็นกุญแจสำคัญสู่การพัฒนาเมือง รายงานเสนอแนวคิดริเริ่ม 4 ข้อเกี่ยวกับการสร้างเมืองอัจฉริยะ ข้อแรก การปรับตัวสู่เทรนด์ใหม่ ๆ และการเปลี่ยนแปลงบทบาทของรัฐบาล จะช่วยเร่งการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ข้อสอง การประยุกต์ใช้โมเดลที่ขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจ จะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ข้อสาม การวางแผนอย่างเป็นระบบเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างเมืองอัจฉริยะที่ครอบคลุมและซับซ้อน ข้อสี่ ความพยายามจากหลายมุมมองช่วยส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน ในงานมหกรรม Smart City Industrial Ecosphere (SCIE) หัวเว่ย ในฐานะสมาชิก ได้ร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ SCEWC เพื่อพัฒนาความร่วมมือรอบด้านในเทคโนโลยีใหม่ ๆ การบ่มเพาะอุตสาหกรรม มาตรฐานอุตสาหกรรม และระบบนิเวศทางอุตสาหกรรม หัวเว่ยหวังมีส่วนสร้างมาตรฐานเมืองอัจฉริยะ ช่วยให้เมืองต่าง ๆ สร้างและยกระดับความสามารถด้านการแข่งขันระดับโลกในกระบวนการสร้างระบบดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบอัจฉริยะ เพื่อทำให้วิสัยทัศน์และความฝันของเมืองที่ยิ่งใหญ่กลายเป็นความจริงร่วมกัน ที่งาน SCEWC หัวเว่ยอวดโซลูชั่นเมืองอัจฉริยะใหม่ล่าสุด ได้แก่ - IOC คือ "สมอง" ของเมืองอัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพและมองเห็นได้ ช่วยบริหารจัดการสินทรัพย์โดยที่ตามองเห็น - Horizon Digital Platform สำหรับเมือง ช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานในเมือง ยกระดับประสบการณ์ทางธุรกิจ และเร่งการให้บริการ นอกจากนี้ยังเพิ่มขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐาน ICT แบบครบวงจรให้กับพาร์ทเนอร์ รวมถึงรวบรวมสินทรัพย์อุตสาหกรรม และผนวกรวมอินเทอร์เฟซแบบเปิด เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น - แอปพลิเคชั่นอัจฉริยะ เช่น เสาไฟฟ้าอัจฉริยะ การวิเคราะห์ถนนอัจฉริยะ และโซลูชั่นนำทางในอาคารอัจฉริยะ ซึ่งบูรณาการเข้ากับผลิตภัณฑ์ AR, Wi-Fi และ IPC ของหัวเว่ย - การศึกษาอัจฉริยะผ่านทางโซลูชั่น Campus OptiX ซึ่งรับประกันประสบการณ์บริการที่เหนือกว่าในห้องเรียน โซลูชั่น Wi-Fi 6 มอบห้องเรียนแบนด์วิดท์สูงและความหน่วงต่ำ และกระดานไฟฟ้าที่ช่วยให้ทำการสอนทางไกลได้ - โรงพยาบาลดิจิทัล ประกอบด้วย โซลูชั่นบริหารจัดการสินทรัพย์ทางการแพทย์บุคคลที่ 3 บน Huawei Wi-Fi 6, เภสัชกรรมอัจฉริยะบนระบบประมวลผลเอดจ์ของหัวเว่ย ตลอดจนโซลูชั่น Hospital Information System (HIS) และ Picture Archiving and Communication Systems (PACS) ที่ใช้ระบบจัดเก็บแบบ all-flash และ dual-active ของหัวเว่ย - ระบบศุลกากรอัจฉริยะ ซึ่งประกอบด้วยโซลูชั่น e-Government cloud, desktop cloud, บรอดแบนด์แห่งชาติ และเครือข่ายส่วนตัวของรัฐบาล อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Smart City Development and Governance Standpoints Paper หรือดาวน์โหลดได้ที่: https://e.huawei.com/topic/smartcity2019/en/index.html โซลูชั่นเมืองอัจฉริยะของหัวเว่ยให้บริการประชาชนกว่า 500 ล้านคนในกว่า 200 เมือง ครอบคลุมกว่า 40 ประเทศและดินแดนทั่วโลก ในงาน SCEWC ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเมืองบาร์เซโลนา ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน หัวเว่ยจัดแสดงโซลูชั่นและผลิตภัณฑ์ภายใต้ธีม 'Building a Fully Connected, Intelligent City' บูธของหัวเว่ยตั้งอยู่ที่ C321 ฮอลล์ 2 ในย่าน Gran Via อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชั่นเมืองอัจฉริยะของหัวเว่ย และวิธีใช้งานที่ดีที่สุดได้ที่: https://e.huawei.com/topic/smartcity2019/en/index.html?source=corp_comm รูปภาพ - https://photos.prnasia.com/prnh/20191120/2648933-1-a คำบรรยายภาพ: Mr. Sun Fuyou รองประธานกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ของหัวเว่ย ที่งานประชุม EU-China City Forum รูปภาพ - https://photos.prnasia.com/prnh/20191120/2648933-1-b คำบรรยายภาพ: ในงาน SCEWC หัวเว่ยจัดแสดงโซลูชั่นเมืองอัจฉริยะใหม่ล่าสุด

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ