มูลนิธิ Laudes Foundation ประกาศเปิดตัว รุกสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจระบบใหม่ที่ใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่าและเป็นธรรม

ข่าวทั่วไป Tuesday January 21, 2020 18:00 —ข่าวประชาสัมพันธ์พีอาร์นิวส์ไวร์

ซุก, สวิตเซอร์แลนด์--21 ม.ค.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

มูลนิธิ Laudes Foundation ประกาศเปิดตัวในวันนี้ ภายใต้เป้าหมายที่จะเข้ามาแก้ไขวิกฤตการณ์ของการทำลายสภาพภูมิอากาศและความไม่เท่าเทียมอันเป็นอันตรายต่อธรรมชาติและความปลอดภัยของชุมชนจำนวนมากทั่วโลก

ในขณะที่ความเฉลียวฉลาดของมนุษย์ซึ่งได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับผู้คนมามากมายกำลังถูกเรียกร้องให้กำหนดนิยามคุณค่าขึ้นใหม่ให้เป็นมากกว่าผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มูลนิธิ Laudes Foundation จะเข้าไปสนับสนุนการกระทำที่กล้าหาญเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและท้าทายอุตสาหกรรมให้มีการควบคุมอำนาจในทางที่ดี

"ปัจจุบัน มีความท้าทายอย่างยิ่งใหญ่ที่เราต้องเผชิญ มูลนิธิ Laudes Foundation จะทำงานร่วมกับกลุ่มธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนเพื่อกำหนดนิยามคุณค่าใหม่ ขณะเดียวกัน เราก็จะทำงานกับผู้นำทางความคิดและนักวิชาการเพื่อทำให้คำนิยามดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือ ทำงานกับผู้กำหนดนโยบายเพื่อสร้างประสิทธิภาพ ทำงานกับภาคประชาสังคมเพื่อให้เกิดขึ้นจริง และทำงานกับสื่อตลอดจนผู้สร้างความเคลื่อนไหวเพื่อให้เป็นที่ต้องการ รวมถึงทำงานร่วมกับประชาชนเพื่อทำให้คุณค่าดังกล่าวเป็นประโยขน์ขึ้นมา" Martijn Brenninkmeijer ประธานกลุ่มธุรกิจของครอบครัว Brenninkmeijer ระบุ

การเริ่มต้นใหม่กับประวัติศาสตร์อันยาวนาน

ในฐานะที่เป็นองค์ประกอบใหม่ในธุรกิจของครอบครัว Brenninkmeijer มูลนิธิ Laudes Foundation ก่อตั้งขึ้นจากผู้ประกอบการใจบุญ 6 รุ่น ตามหลังธุรกิจ COFRA และกิจกรรมด้านการกุศลส่วนตัวของครอบครัว เช่น Porticus, Good Energies Foundation และ Argidius Foundation

มูลนิธิ Laudes Foundation จะต่อยอดบทเรียนจากความพยายามในอดีตและปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเดินหน้าสานต่อและยกระดับงานของมูลนิธิ C&A Foundation

"ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่เป็นมูลนิธิ C&A Foundation เราได้เรียนรู้มามากมายถึงสิ่งสำคัญที่ต้องใช้ในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม เราได้สร้างเครือข่ายและเข้าไปเสริมสร้างความร่วมมือโดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านบวกที่ยั่งยืนในระบบแฟชั่นระดับโลก จนกระทั่งโครงการริเริ่มเรือธงของเราอย่าง Fashion for Good ได้แสดงให้เห็นว่าธุรกิจและองค์กรการกุศลสามารถทำงานร่วมกันได้สำเร็จเพื่อเปลี่ยนสถานะอุตสาหกรรมที่เป็นอยู่" Leslie Johnston ซีอีโอของ Laudes Foundation กล่าว

"เรายังเรียนรู้อีกว่า การจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับอุตสาหกรรม เราจำเป็นที่จะต้องจัดการกับปัญหาเชิงระบบที่ลึกซึ้งในระบบเศรษฐกิจโลก"

มูลนิธิ Laudes Foundation ทำอะไร

มูลนิธิ Laudes Foundation พร้อมทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและบุคคลผู้มีอิทธิพลในแวดวงอุตสาหกรรมทั้งหลาย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะผสานเป้าหมายของความเป็นองค์กรการกุศลเข้ากับขนาดและการเข้าถึงธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย วิธีการดังกล่าวจะส่งผลให้มูลนิธิสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและผสานรวมความร่วมมือระหว่างกันจนนำมาซึ่งผลลัพธ์ดังต่อไปนี้:

ความมีอิทธิพลในแง่เงินทุน

เนื่องด้วยระบบการเงินทั่วโลกมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลเวียนของเงินทุน การลงทุนจึงมีความสำคัญต่อการสร้างวิถีปฏิบัติทางเศรษฐกิจที่ดี มูลนิธิ Laudes Foundation จะทำงานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคการเงิน เพื่อกระตุ้นแรงจูงใจและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกันก็ให้การส่งเสริมแนวคิดและรูปแบบทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ ควบคู่กันไป

สร้างความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม

มูลนิธิ Laudes Foundation จะทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมในการรับมือกับปัญหาเชิงระบบที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเริ่มจากสิ่งที่สืบทอดกันมาในครอบครัวและกลุ่มธุรกิจ อาทิ:

- แฟชั่น ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมสำหรับผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว; จะสานต่อการทำงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างที่เคยทำมาเมื่อครั้งเป็นมูลนิธิ C&A Foundation ต่อไป และ

- สภาพแวดล้อมการก่อสร้าง: เพราะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ซึ่งเราใช้ในการอยู่อาศัยและประกอบสัมมาอาชีพ

มูลนิธิ Laudes Foundation ทำงานอย่างไร

มูลนิธิ Laudes Foundation เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการเร่งความเร็วเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจที่ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเป็นธรรม และจะดำเนินการเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับระบบเศรษฐกิจผ่านการกำหนดคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อวางกรอบและสร้างการพัฒนาต่อไป

มูลนิธิ Laudes Foundation จะเรียนรู้และร่วมมือกับพันธมิตรและองค์กรอื่น ๆ ทั้งยังร่วมแบ่งปันความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้ดีขึ้นร่วมกับพวกเขา เหมือนกับที่มูลนิธิ C&A Foundation ได้เคยทำมาก่อนหน้านี้

"เราภูมิใจที่ได้สานต่อสิ่งที่มูลนิธิ C&A Foundation ได้ทำไว้ และเป็นส่วนหนึ่งของความเคลื่อนไหวในการปฏิรูปตลาดทั่วโลกให้คำนึงถึงคุณค่าของผู้คนและเคารพในธรรมชาติ" Johnston กล่าวเสริม

ผู้สนใจอยากมีส่วนร่วมกับการเดินทางครั้งใหม่ที่คาดไม่ถึงของมูลนิธิ Laudes Foundation สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.laudesfoundation.org

สำหรับบรรณาธิการ

มูลนิธิ Laudes Foundation เป็นมูลนิธิอิสระที่ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการกระทำที่กล้าหาญเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและท้าทายอุตสาหกรรมให้มีการควบคุมอำนาจในทางที่ดี Laudes Foundation ทำงานทั้งในการสร้างอิทธิพลด้านเงินทุนเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจในแนวทางที่ดี และผ่านทางอุตสาหกรรมเพื่อรับมือกับความท้าทายเชิงระบบที่มีความลึกซึ้ง

มูลนิธิ Laudes Foundation เป็นหนึ่งในองค์กรที่ดูแลโดยครอบครัว Brenninkmeijer ถัดจากธุรกิจ COFRA และกิจกรรมด้านการกุศลส่วนตัวของครอบครัว เช่น Porticus, Good Energies Foundation และ Argidius Foundation

สื่อติดต่อ
Stephanie Klotz
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการสื่อสาร
อีเมล: communications@laudesfoundation.org

โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/1078574/Laudes_Foundation_Logo.jpg


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ