PwC มุ่งบรรลุเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ทั่วโลกภายในปี 2573

ข่าวทั่วไป Wednesday September 16, 2020 12:00 —ข่าวประชาสัมพันธ์พีอาร์นิวส์ไวร์

ลอนดอน--16 ก.ย.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

- PwC มุ่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการดำเนินงานและห่วงโซ่อุปทาน ด้วยการปรับรูปแบบการให้บริการลูกค้า ลดการเดินทางอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มการใช้พลังงานคาร์บอนเป็นศูนย์
- PwC จะผนวกรวมเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ในงานที่ทำร่วมกับลูกค้า ตั้งแต่การวางกลยุทธ์จนถึงการนำไปปฏิบัติ
- PwC จะเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการรายงานขององค์กร เพื่อสนับสนุนแนวทางการรายงานข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างครอบคลุม
- PwC ยังคงมุ่งมั่นสานต่อโครงการด้านการวิจัยและความร่วมมือกับภาคธุรกิจ ผู้กำหนดนโยบาย และองค์กรนอกภาครัฐ เพื่อเร่งเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

PwC ประกาศปณิธานในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2573 ด้วยการสนับสนุนให้ลูกค้าลดการปล่อยก๊าซ รวมถึงลดการปล่อยก๊าซจากซัพพลายเออร์และจากการดำเนินงานของเครือข่าย PwC

PwC มุ่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการดำเนินงานรวมถึงการเดินทาง และลดผลกระทบที่เหลืออยู่ด้วยการลงทุนในโครงการกำจัดคาร์บอน นอกจากนั้นยังมีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์ในการจัดการผลกระทบด้านสภาพภูมิอากาศ

เครือข่าย PwC จะทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อสนับสนุนความพยายามในการสร้างอนาคตที่คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ในปีงบการเงิน 2563 (กรกฎาคม 2562-มิถุนายน 2563) บริษัทในเครือ PwC ให้บริการแก่บริษัท 84% ที่ติดอันดับ Global Fortune 500 รวมถึงผู้ประกอบการและธุรกิจส่วนตัวมากกว่า 100,000 ราย ด้วยเหตุนี้ PwC จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำทั่วโลก

เพื่อสนับสนุนความพยายามนี้ เครือข่าย PwC จะเดินหน้าผลักดันการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อส่งเสริมเป้าหมายคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก

บ๊อบ มอริตซ์ ประธานสากลของเครือข่าย PwC กล่าวว่า

“ธุรกิจและเศรษฐกิจต้องพัฒนาอย่างรวดเร็วเพื่อจัดการกับความท้าทายสำคัญที่สังคมและโลกของเรากำลังเผชิญ ไม่ว่าจะมองในมุมของความต้องการของมนุษย์หรือมุมมองด้านการจัดสรรเงินทุน เราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเชิงระบบเพื่อป้องกันภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศและปลดล็อกศักยภาพของการเติบโตสีเขียว เพื่อประโยชน์ของทุกคนบนโลกใบนี้”

“โลกที่คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์อยู่ใกล้แค่เอื้อม แม้การบรรลุเป้าหมายต้องอาศัยนวัตกรรม การทำงานหนัก ความร่วมมือ และความคิดที่กล้าหาญ แต่ประโยชน์ที่ได้รับจะมีมากมายมหาศาล ชุมชนธุรกิจต้องร่วมลงมือ และเรามุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในจุดนี้ มิใช่แค่ในการดำเนินงานและห่วงโซ่อุปทานของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการให้คำแนะนำและสนับสนุนลูกค้าของเราในการสร้างโลกที่ยั่งยืนสำหรับคนรุ่นหลังด้วย”

มุ่งมั่นตั้งใจมากขึ้นและลงมือทำให้เร็วขึ้น

เป้าหมายคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ของเครือข่าย PwC อ้างอิงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และสอดคล้องกับแนวทางการจำกัดไม่ให้โลกร้อนขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส โดย PwC มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 50% ภายในปี 2573 ด้วยการเปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 100% ในทุกพื้นที่ รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสำนักงานของเรา และลดการปล่อยคาร์บอนจากการเดินทางทำธุรกิจและที่พักลงครึ่งหนึ่งภายในหนึ่งทศวรรษ ปัจจุบัน การปล่อยคาร์บอนจากการเดินทางด้วยเครื่องบินเพียงอย่างเดียวคิดเป็นสัดส่วนถึง 85% ของการปล่อยคาร์บอนทั้งหมดของเครือข่าย PwC อย่างไรก็ดี การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เร่งให้เกิดการทำงานจากระยะไกล และแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการให้บริการลูกค้ารูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงบริการของ PwC ในระยะยาว

PwC เตรียมลงทุนในโครงการกำจัดคาร์บอน รวมถึงการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศตามธรรมชาติ โดย PwC จะกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งตันออกจากชั้นบรรยากาศ ชดเชยก๊าซทุกตันที่ปล่อยออกมา (เทียบเท่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) เพื่อบรรลุเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2573 ทั้งนี้ เราจะคัดเลือกโครงการโดยพิจารณาจากคุณภาพและประสิทธิภาพในการลดคาร์บอน และจะส่งเสริมประโยชน์ร่วมกันผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง

จับมือกับลูกค้าเพื่อเร่งเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตที่คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

เพื่อจัดการกับความท้าทายด้านสภาพภูมิอากาศ จึงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างครอบคลุมในทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจโลกและทุกพื้นที่ของโลก

เครือข่าย PwC มีโอกาสอย่างมากในการเร่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตที่คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ผ่านการร่วมมือกับลูกค้า เพราะเรามีเครือข่ายครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรมใน 157 ประเทศทั่วโลก และมีพนักงาน 284,000 คนที่พร้อมสนับสนุนลูกค้าในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การปรับกลยุทธ์และการเปลี่ยนแปลง การทำข้อตกลง การรายงาน การตรวจสอบ รวมถึงเรื่องของภาษี

เครือข่าย PwC สนับสนุนองค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาและดำเนินการตามแผนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ซึ่งรวมถึงการปรับกลยุทธ์ในส่วนขององค์กร พนักงานและบุคลากรมากความสามารถ การกำกับดูแลและความรับผิดชอบ รูปแบบการดำเนินงาน นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา กลยุทธ์ด้านภาษีและการรายงาน การเปลี่ยนแปลงองค์กรและห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนด้านอื่น ๆ เช่น การเป็นหุ้นส่วนและพันธมิตร กิจการขององค์กร และการมีส่วนร่วมด้านการกำกับดูแล

PwC จะผสานการวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศอิงวิทยาศาสตร์เข้ากับการให้บริการในส่วนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนลูกค้าในการบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนและการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ยกตัวอย่างเช่น แนวทางปฏิบัติด้านการให้คำปรึกษาของเราได้รวมเรื่องความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศไว้ด้วย เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโอกาสและความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนช่วยปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจ อีกหนึ่งจุดสนใจสำคัญคือการรวมปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศและ ESG เข้ากับการกำกับดูแลและการเปิดเผยข้อมูลขององค์กร โดยแนวทางปฏิบัติด้านการรับรองของ PwC จะสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลและการวัดผลที่มีคุณภาพสูง และช่วยให้ลูกค้ายึดมาตรฐานนี้ในการกำกับดูแลและรายงานข้อมูล ส่วนแนวทางปฏิบัติด้านภาษีนั้น PwC จะช่วยให้ลูกค้าเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงสู่คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์จะส่งผลอย่างไรต่อกลยุทธ์ด้านภาษี ความโปร่งใสและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เงินอุดหนุนและค่าตอบแทนจูงใจ และรายได้ ทั้งในองค์กรรัฐและเอกชน

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสนับสนุนลูกค้าในด้านเหล่านี้ PwC ได้แต่งตั้ง ปีเตอร์ กาสมานน์ เป็นผู้นำในการกำกับดูแลแนวทางปฏิบัติใหม่ระดับสากลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล พร้อมกับแต่งตั้ง นัดจา พิการ์ด เป็นผู้นำด้านการรายงานระดับสากลคนใหม่ของ PwC เพื่อสนับสนุนลูกค้าในการรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินไว้ในการรายงานขององค์กร

ช่วยปรับเปลี่ยนและเร่งผลักดันนโยบายสภาพภูมิอากาศทั่วโลก

PwC สนับสนุนการปฏิรูปที่ให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมกับเชื่อมโยงเป้าหมาย การกระทำ และผลลัพธ์เข้ากับผลลัพธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนความยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงไปสู่คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์คือกุญแจสำคัญของกระบวนการนี้

เมื่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มขึ้น องค์กรต่างๆ จึงจำเป็นต้องรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม และแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า ด้วยเหตุนี้ มาตรฐาน ESG ที่สอดคล้องและเปรียบเทียบได้จึงเป็นที่ต้องการมากขึ้น เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นได้อย่างชัดเจนว่าธุรกิจกำลังสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่องค์กรและสังคมอย่างไร นอกจากนี้ PwC ยังสนับสนุนความพยายามระดับโลกในการพัฒนากรอบและมาตรฐานการรายงาน ESG ที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ผ่านการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น World Economic Forum International Business Council, Financial Stability Board's Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), International Integrated Reporting Council (IIRC), Global Reporting Initiative (GRI) และ Sustainability Accounting Standards Board (SASB) เป็นต้น

นอกจากนี้ PwC จะช่วยขยายความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการบรรลุเป้าหมายคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ โดยอีกไม่นานนี้ PwC จะเปิดตัวคู่มือ “Building Blocks for Net Zero Business Transformation” สำหรับผู้บริหารธุรกิจ เพื่อช่วยให้บริษัททุกขนาดในทุกภาคส่วนก้าวจากการให้คำมั่นปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ไปสู่การพลิกโฉมธุรกิจทั้งหมด คู่มือฉบับนี้จัดทำร่วมกับ Microsoft ซึ่งเป็นบริษัทที่ PwC ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ภายใต้โครงการ Transform to Zero ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานนี้

ตลอดหลายเดือนนับจากนี้ เครือข่าย PwC จะเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2573 รวมถึงการสนับสนุนลูกค้าและซัพพลายเออร์ และการอภิปรายเรื่องสภาพภูมิอากาศโลก

บ๊อบ มอริตซ์ กล่าวเสริมว่า

“บทเรียนสำคัญจากวิกฤตโควิด-19 คือ คนเราสามารถหาวิธีทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เมื่อจำเป็นต้องทำ และเรากำลังนำความสามารถนั้นมาใช้ในการจัดการวิกฤตสภาพภูมิอากาศทั่วโลก การสร้างความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เทียบไม่ได้กับอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะสร้างความเสียหายต่อสังคม เรายินดีที่ได้ทำงานร่วมกับลูกค้า พันธมิตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด เพื่อบรรลุเป้าหมายและมีส่วนร่วมสนับสนุนความพยายามของทั่วโลกในการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อโลกที่ยั่งยืนและเท่าเทียมมากขึ้น"

หมายเหตุสำหรับบรรณาธิการ

เกี่ยวกับ PwC

PwC มุ่งมั่นสร้างความไว้วางใจในสังคมและแก้ปัญหาที่สำคัญ เราคือเครือข่ายบริษัทที่ดำเนินธุรกิจใน 157 ประเทศ และมีบุคลากรกว่า 284,000 คนที่ทุ่มเทให้บริการรับประกัน ให้คำปรึกษา และให้บริการด้านภาษีที่มีคุณภาพ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและแสดงความคิดเห็นได้ที่ www.pwc.com

PwC หมายถึงเครือข่ายบริษัท PwC และ/หรือ บริษัทสมาชิกหนึ่งบริษัทหรือหลายบริษัท โดยแต่ละบริษัทเป็นนิติบุคคลที่แยกกันชัดเจน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pwc.com/structure

โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/1121790/PWC_Logo.jpg

ติดต่อ:
Andrea Plasschaert, PwC
โทร: +41 79 599 9567
อีเมล: andrea.plasschaert@ch.pwc.com
ทวิตเตอร์: @pwc


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ